Saco-S-föreningen på KI

Saco-S-föreningen vid Karolinska Institutet är ett gemensamt lokalt organ för samtliga Saco-S-förbund med medlemmar anställda vid myndigheten.