Platsombud på KI (Saco)

Inom Saco-S föreningen på KI finns många platsombud som jobbar för bättre villkor för akademiker. Men det behövs alltid ny kraft, nya idéer och personer som vill förbättra hur arbetsmarknaden fungerar. Ta chansen att engagera dig i den lokala Saco-S-föreningen på KI.

Saco platsombud
Saknas platsombud på din institution? Kontakta oss!

Vänd dig till Helin Norberg för mer information.

Kontakta platsombuden

Det finns vanligen ett till två platsombud per institution som utses av medlemmarna på en tre-årsperiod i taget. Om inget platsombud finns för din institution, kontakta styrelsen.

Kontaktuppgifter till befintliga platsombud

Institutet för miljömedicin
Platsombud: nanna.fyhrquist@ki.se
Platsombud: anda.gliga@ki.se

Institutionen för biovetenskaper och näringslära
Platsombud: taher.darreh-shori@ki.se
Platsombud: vakant

Institutionen för cell- och molekylärbiologi
Platsombud: bjorn.andersson@ki.se
Platsombud: taher.darreh-shori@ki.se

Institutionen för fysiologi och farmakologi
Platsombud: helin.norberg@ki.se
Platsombud: erik.norberg@ki.se

Institutionen för global folkhälsa
Platsombud: taher.darreh-shori@ki.se
Platsombud: vakant

Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset
Platsombud: claes.frostell@ki.se
Platsombud: vakant

Institutionen för klinisk neurovetenskap
Platsombud: arsalan.amir@ki.se
Platsombud: farzaneh.badinlou@ki.se

Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Platsombud: taher.darreh-shori@ki.se
Platsombud: vakant

Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus
Platsombud: andrea.herslow@ki.se
Platsombud: peter.henriksson@ki.se

Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Platsombud: john.inge.johnsen@ki.se
Platsombud: shahid.tarar@ki.se

Institutionen för laboratoriemedicin
Platsombud: annica.lindkvist@ki.se
Platsombud: anna.karlsson@ki.se

Institutionen för lärande, informatik, management och etik
Platsombud: jayne.alfredsson@ki.se
Platsombud: vakant

Institutionen för medicin, Huddinge
Platsombud: belinda.pannagel@ki.se
Platsombud: sidinh.luc@ki.se

Institutionen för medicin, Solna
Platsombud: louisa.cheung@ki.se
Platsombud: farzad.hedayaty@ki.se

Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik
Platsombud: helin.norberg@ki.se
Platsombud: vakant

Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik
Platsombud: ann.almqvist@ki.se
Platsombud: temmam.asbai@ki.se

Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi
Platsombud: bjorn.andersson@ki.se
Platsombud: taher.darreh-shori@ki.se

Institutionen för molekylär medicin och kirurgi
Platsombud: taher.darreh-shori@ki.se
Platsombud: virpi.tohonen@ki.se

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Platsombud: taher.darreh-shori@ki.se
Platsombud: chris.bengtsson@ki.se
Platsombud: helena.venuti.hansen@ki.se

Institutionen för neurovetenskap
Platsombud: bjorn.meister@ki.se
Platsombud: vakant

Institutionen för odontologi
Platsombud: asa.wiksten@ki.se
Platsombud: tatiana.tourova@ki.se

Institutionen för onkologi-patologi
Platsombud: nick.tobin@ki.se
Platsombud: per.hydbring@ki.se

Komparativ medicin
Platsombud: arif.kisana@ki.se
Platsombud: vakant

Undervisning och lärande
Platsombud: taher.darreh-shori@ki.se
Platsombud: vakant

Universitetsbiblioteket (sektion)
Platsombud: ylva.gavel@ki.se
Platsombud: erik.svallingson@ki.se (tjänstledig)

Universitetsförvaltningen (sektion)
Platsombud: anna.sarkany@ki.se
Platsombud: vakant

Arbetsbeskrivning för lokala platsombud

  • Representera Saco-S vid KI och dess medlemmar lokalt i samverkansråd och övriga sammanslutningar med facklig representation.
  • Rådgivning till, eller hänvisning av medlemmar till Saco-S vid KI i fackliga frågor.
  • Stöd till medlemmar inför möten med arbetsgivaren.
  • Information till sökande av tjänst.
  • Granskning av platsannonser.
  • Granskning/underskrift av migrationsärenden vid anställning.
  • Delta i facklig utbildning/fortbildning.
  • Rekrytering av medlemmar.
  • Organisation av nomineringsprocess av lokalt ombud för kommande år tillsammans med Saco-S vid KI styrelse.

Kurser

Det finns flera kurser att anmäla sig till om man är fackligt förtroendevald. Då får man även gå dessa kurser på arbetstid.

Naturvetarna är kontaktförbund för Saco-S på KI. Vill du gå deras kurser ska du först ta kontakt med Saco-S-föreningen på KI som vidarebefordrar denna önskan till Naturvetarna i de fall det är många som vill gå kursen.

Alla förbund inom Saco-S har också egna fackliga kurser för sina förtroendevalda - se respektive förbund.

Mer information för inloggade medarbetare

Det finns mer information för dig som arbetar i följande grupper

  • K9.Global folkhälsa
Logga in med KI-ID
BT
Innehållsgranskare:
Wietze De Vries
2023-09-07