Saco-S styrelsen på KI

Föreningen sammanträder till ordinarie årsmöte i maj-juni, och en gång per månad under terminstid. Vid kontakt med styrelsen mejla oss gärna först då vi ibland har svårt att direkt svara i telefon på grund av arbetet. Vi står alla till ert förfogande inte bara ordförande och vice ordförande. Kontakta oss gärna på saco@ki.se.

Styrelsens sammansättning 2023-2025

Styrelsen väljs för två år i taget av medlemmarna som deltar vid årsmötet.

 

Ordförande

Wietze de Vries, DIK
Undervisning och lärande

Om mig
Arbetar som pedagogisk utvecklare på Enheten för Undervisning och lärande. Har varit fackligt aktiv i många år. Jag brinner för utbildningsfrågorna på universitetet och jag tycker att de alltid ska stå högt på KIs agenda.

 

Vice ordförande

Claes Frostell, Sveriges läkarförbund
Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

 

Sekreterare

Björn Andersson, SULF
Institutionen för cell- och molekylärbiologi

 

Övriga ordinarie ledamöter

Taher Darreh-Shori, Sveriges Farmaceuter
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

 

Anna Karlsson, Sveriges läkarförbund
Institutionen för laboratoriemedicin

 

Annica Lindkvist, Naturvetarna, SULF
Institutionen för laboratoriemedicin

 

Helin Norberg, Naturvetarna
Institutionen för fysiologi och farmakologi

 

Hong Xu, Sveriges läkarförbund
Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik

 

Suppleanter

Inga
 

 

Profile image

Wietze de Vries

Pedagogisk Utvecklare
Profile image

Anna Karlsson

Professor/Specialistläkare
Profile image

Annica Lindkvist

Assisterande Lektor
Profile image

Helin Norberg

Senior Forskare
Profile image

Hong Xu

Biträdande Lektor

Vad är fackligt styrelsearbete?

KI är en stor arbetsplats och Saco-S har cirka 2500 medlemar. En stor del av Saco-S föreningens styrelsearbete består av att representera i olika styrelser, kommittéer och råd, att stödja och ge råd till medlemmar samt fackligt påverkansarbete. Vi arbetar också med frågor och utbildning gällande lön, rekrytering, karriärvägar, omställning och arbetsmiljö.

Som ordförande, sekreterare och vice ordförande innebär det oftast arbetsuppgifter motsvarande cirka 50 procent av ens arbetstid och man arbetar främst med samverkan på central nivå, MBL-förhandlingar, förhandling av avtal, medlemsstöd, lönefrågor och påverkansarbete. För andra uppdrag inom styrelsen som är mindre till sin omfattning kan en procentsats om mellan 5 och 30 procent av arbetstiden att behövas.

Styrelsens representation i nämnder och utskott 2023-2025

Konsistoriet

Wietze de Vries (ordinarie)

Personalansvarsnämnden

Wietze de Vries (ordinarie)

PA-samverkan

Wietze de Vries, Björn Andersson, Claes Frostell

Kommittén för forskning

Björn Andersson (ordinarie) Helin Norberg (suppleant)

Kommittén för forskarutbildning

Taher Darreh-Shori (ordinarie) Hong Xu (suppleant)

Kommittén för utbildning

Anna Karlsson (ordinarie) Annica Lindkvist (suppleant)

Rekryteringsnämnden

Claes Frostell (ordinarie) och Wietze de Vries (suppleant)

Arbetsmiljönämnden

Annica Lindkvist (ordinarie) ... (suppleant)

Platsombudsansvarig

Helin Norberg (ordinarie) Björn Andersson (suppleant)

WD
Innehållsgranskare:
Wietze De Vries
2024-07-16