Sacos fackförbund

Saco är en partipolitiskt obunden facklig centralorganisation.

Förbund inom Saco-S

Saco - Sveriges akademiker

Saco består av 21 självständiga fackförbund med den gemensamma nämnaren att de består av yrkes- och examensgrupper - exempelvis ekonomer, jurister, arkitekter, läkare, lärare, naturvetare och bibliotekarier.

Varje förbund driver intresse- och yrkesfrågor som är specifika för den egna yrkeskåren, till exempel löner och anställningsvillkor, speciella anställningsformer, övertidsersättningar, jämställdhetsfrågor, försäkringar, pensioner och kompetensutvecklingsfrågor.

Saco-S - jobbar för akademiker i staten

Har till uppdrag att skapa bra förutsättningar för just medlemmar med statlig anställning.

Mer information finns hos Saco-S.

Hitta ditt fackförbund

Om du vill bli medlem i ett Saco-förbund tar du kontakt direkt med det förbundet. Om du är osäker på vilket förbund du ska tillhöra kan du använda sökfunktionen på Sacos webbplats. Med den kan du söka fram ett eller flera förbund som passar dig.

Saco-S på LinkedIn
BT
Innehållsgranskare:
Wietze De Vries
2023-08-07