Skyddsronder

Du som chef ska verka för en god arbetsmiljö genom att förebygga risker i arbetet för att förhindra olycksfall och ohälsa. Ett sätt är att genomföra skyddsronder.

Det är arbetsgivarens ansvar att se till att skyddsronder genomförts, att åtgärder vidtas och resultatet av åtgärderna följs upp. Skyddsronder ska göras återkommande och regelbundet, dock alltid minst en gång per år och alltid med utgångspunkt från frågorna i KI:s checklista för skyddsrond. Se till att Ni använder den senaste och uppdaterade checklistan genom att skicka in formuläret nedan (Forms). 

Beställning av checklista för skyddsrond

  1. Fyll i formuläret nedan. Skicka
  2. Invänta mejl från HR-avdelningen
  3. Länk till checklista skapas i KI Survey
  4. I mejlet får Ni en aktiverad direktlänk till Er specifika checklista, färdig att distribuera
  5. Beställaren sätts också upp med admin-behörighet till Er specifika checklista i KI Survey

Är det första gången ni använder KI Survey?

Då måste den som gjort beställningen logga in till KI Survey med sitt KI-id en första gång. På så sätt blir personen registrerad/sökbar och vi kan lägga upp personen som superuser och skapa en unik länk till just er checklista.

Formulär uppstart av skyddsrond