Beslut om tilldelning av KID-medel

Kommittén för utbildning på forskarnivå fattar beslut om tilldelning av KID-medel 2020.

2020

Kommittén för utbildning på forskarnivå fattade 2020-10-05 beslut om tilldelning av medel i 2020 års utlysning. Totalt har 65 ordinarie anslag beviljats och 3 reserver har utsetts.

Tilldelning av KID-medel

Lista över bedömare

2019

Kommittén för utbildning på forskarnivå fattade 2019-10-10 beslut om tilldelning av medel i 2019 års utlysning. Totalt har 60 ordinarie anslag och 1 extra anslag inom den riktade satsningen på KI:s gemensamma doktorandprogram med Singapore respektive Uganda beviljats, och 2 reserver har utsetts.

Tilldelning av KID-medel

Lista över bedömare

2018

Styrelsen för forskarutbildning fattade 2018-11-12 beslut om tilldelning av medel i 2018 års utlysning. Totalt har 60 ordinarie anslag och 2 reserver utsetts.

Tilldelning av KID-medel

Lista över bedömare

2016

Styrelsen för forskarutbildning fattade 2016-12-14 beslut om tilldelning av medel i 2016 års utlysning. Totalt har 60 ordinarie anslag och 2 extra anslag inom ramen för KI:s internationella forskarutbildningssamarbeten beviljats, och 5 reserver har utsetts.

Tilldelning av KID-medel

Lista över poängfördelning

Lista över bedömare

2015

Styrelsen för forskarutbildning fattade 2015-06-08 beslut om tilldelning av medel i 2015 års utlysning. Totalt har 70 ordinarie anslag, fyra extra anslag till kvinnliga sökande (ej professorer) och 2 extra anslag inom ramen för KI:s internationella forskarutbildningssamarbeten beviljats, 5 reserver har utsetts.

Tilldelning av KID-medel

Lista över poängfördelning

Lista över bedömare

Kontakt

Indu Motwani

08-524 864 39