Att använda video i undervisning

Det finnas många bra skäl till att använda video i din undervisning. Det ger en större variation och studenterna kan också gå tillbaka och repetera.

En laptop ovanpå en hög med block och papper.
Video ger en bra variation i undervisningen. Foto: Pixabay.

Varför använda video i undervisning?

Fundera på varför video är ett passande format för vad du vill förmedla. Syftet kan se väldigt olika ut beroende på vad du vill uppnå. Det är bra att sätta mål med produktionen.

  • Vilken förändring ska ha skett efter att studenten sett videon? Är det ny kunskap, insikter, åsikter eller ett beteende som du vill väcka. Vad ska de kunna, veta, känna eller tycka efter att ha sett den?
  • Vilken typ av film passar bäst för ditt pedagogiska syfte? Är det föreläsning, samtal/intervju, demonstration, information/introduktionsfilm.

Ett exempel på när det finns ett tydligt mervärde med att välja video framför andra format är när man vill demonstrera praktiska moment av en undersökning till exempel för arbetsterapeuter.

Det är viktigt att du vet i vilken kontext videon ska ligga och hur den relaterar till lärandemål och övriga aktiviteter i kursen.

Exempel på mervärde video kan ge

Aktivera studenterna

Du kan aktivera studenternas lärande genom att erbjuda korta inspelade föreläsningar som studenterna tar del av innan undervisningstillfället. Till filmen kan du även koppla en quiz med automatisk återkoppling. Studenterna kommer förberedda och kan vara mer aktiva i undervisningen. Detta kallas ”Flipped classroom”.

Variera mera

Det finns många sätt att variera innehållet genom att kombinera röst och bild. Med tempo, tonläge och kroppsspråk kan du förtydliga och förstärka. Du kan visualisera på flera olika sätt och använda grafik, bilder, animationer och illustrationer.

Introducera

Introduktionsfilmer används ofta för att ge en överblick och helhet av ett visst ämne eller en kurs. Den syfter också  till att skapa en personlig koppling och ge "ansikten" på de lärare eller kursansvariga som medverkar i kursen. Ibland presenteras även  hur arbetsformer ska gå till och hur examination ska genomföras.

Demonstrera

En del saker kan vara enklare att visa med film, till exempel hur något ska göras praktiskt eller hur en laboration/undersökning ska genomföras.

Återkoppla

Några minuters video kan vara ett mycket effektivt sätt att avrunda och kommentera en diskussion, grupparbete eller inlämningsuppgift.

Presentera en uppgift

En video kan också användas för att sätta igång en diskussion eller en annan aktivitet.

Förklara begrepp eller problem

En kort, förklarande video kan användas för att visa hur ett problem ska lösas eller gå igenom grundläggande begrepp.

KI Play

På KI:s egen plattform KI Play kan du ladda upp videos och föreläsningar, och välja om de ska vara öppna eller inte.

Sekretess, tillstånd och upphovsrätt

Frågor om sekretess, tillstånd och upphovsrätt är viktiga att tänka på.

Sekretess och tillstånd

Om du behöver filma i ett allmänt utrymme är det viktigt att respektera andra människors integritet och säkerställa att förbipasserande är medvetna om inspelningen. För säkerhets skull kan du be om deras samtycke samt lämna dina kontaktuppgifter, blankett finns på Vägledning för KI-film.

Distribution

Fundera på om filmen ska publiceras privat, olistad (ej sökbar) eller publikt? Tänk även på att lägga till behörigheter för kollegor som också ska kunna dela länk.

Upphovsrätt

Här kan du läsa mer om upphovsrätt och Creative commons:

Tillgänglighet

Undervisningen ska vara tillgänglig för alla studenter vid Karolinska Institutet. Läs mer på sidan Undervisa tillgängligt.

Film: Tips för att publicera video i Canvas

HG
Innehållsgranskare:
Louise Grännsjö
2023-03-13