Öppna lärresurser (OER)

Öppna lärresurser är resurser för forskning, undervisning och lärande i alla typer av media som är tillgängligt för alla under en öppen licens, och som medger tillgång, spridning, användning, återanvändning och omdistribuering av resursen, utan eller med begränsade restriktioner.

Example of different learning resources

Detta är OER

Öppna lärresurser (Open Educational Resources, OER) kan inkludera hela kurser eller program, instruktioner till studenter, läroböcker, vetenskapliga artiklar, videos, mätinstrument, interaktiva material som simuleringar och rollspel, databaser, mjukvara, appar och mycket annat användbart undervisningsmaterial.

OER är egentligen inte “fria”, utan det är resurser som någon person eller organisation har lagt ner tid och kraft på att skapa. De som har upphovsrätten har sedan delat sitt kreativa arbete genom att ge det en öppen licens som till exempel Creative Commons, vilket är ett standardiserat sätt att ge tillåtelse och sätta restriktioner för hur materialet får användas och delas.

Hitta OER-material

Innan du själv börjar göra undervisningsmaterial till din kurs kan det vara bra att undersöka om någon annan redan gjort det du behöver. Det finns, förstås, många olika sätt att hitta rätt undervisningsmaterial till ett undervisningstillfälle. På internet finns många fritt tillgängliga lärresurser, ofta via olika webbtjänster, sökmotorer och portaler där man samlat länkar till samlingar av olika typer av digitalt material för undervisning, lärande och forskning.

Här kan du se två olika lärares sökprocesser för att hitta kursmaterial till sina olika kurser:

Får jag använda den här bilden?

Det finns tre informationsfilmer att titta på, där vi går igenom vad som gäller för att använda andras bilder: Får jag använda den här bilden?

Det finns även mer information hos KIB på sidan Upphovsrätt.

* Källa: Brown, J., Seely, Hammond, A. L., & Atkins, D. E. (2007). A Review of the Open Educational Resources (OER) Movement: Achievements, Challenges, and New Opportunities. Retrieved from the website of Issuelab.