Vi är Facility Management i Biomedicum

Facility Management (FM) erbjuder en samordnad service för att stötta och underlätta kärnverksamhetens dagliga arbete. FM erbjuder service inom bland annat gods och logistik, teknisk service, disk och autoklavering, laboratoriesäkerhet och mycket mera.

Personer ståendes intill varandra i två rader.
Facility Management i Biomedicum. Saknas i bild: Michael Elm, Pontus Anstedt-Eriksson, Frida Holmqvist och Boje Persson.

FM Helpdesk – Så registrerar du ett ärende

För att kunna ge service på ett så effektivt sätt som möjligt, uppmuntrar vi att alla ärenden registreras via ärendehanteringssystemet FM Helpdesk.

Så loggar du in

 • Logga in på FM Helpdesk med ditt KI-ID
 • Välj ett av tre alternativ som relaterar till ditt ärende
 • Fyll i formuläret (var så specifik du kan). OBS! Bara ett ärende per formulär.

Vår ambition är att hjälpa dig inom 24 timmar (vardagar). 

organisationskarta brandsäkerhet Biomedicum
Organisationsschema FM

Organisation

Ansvarig chef

Eva Palmer

Ekonomi

 • Ansvariga för löpande budgetarbete, prognoser, uppföljning och finansiell analys.
 • Ansvariga för delad ekonomi och fastighetsrelaterade uppgifter 

Personal

Andrea Siegers

Gemensam service

 • Kaffemaskiner – daglig service och påfyllning 
 • Lunchrum – daglig kontroll och diskhantering
 • Konferensrum – daglig kontroll
 • Nödstationer – service och påfyllning

Personal

Veronica Godoy Valenzuela

Angelica Arribada Arcaya

Service och teknik

 • Teknisk service till exempel installationer och reparationer
 • Lokalplanering och fastighetsfrågor 
 • Koordinering av service för utrustning och instrument 
 • Hantering av flytande kväve inklusive intern leverans till ditt kvarter 
 • Utbildning i hantering av flytande kväve
 • Koordinering av lågtemperaturförvaring 
 • Intern transporter av gasflaskor
 • Skyltar
 • Mörkrum

Personal

Pontus Anstedt

Andreas Adolfsson

Michael Elm

Boje Persson

Laboratoriersäkerhet

Support och koordinering av rutiner och incidenter gällande:

 • Gemensamma labb (mörkrum med mera)
 • Kemikaliesäkerhet
 • Strålningssäkerhet
 • Brandsäkerhet
 • Rutiner för avfallshantering
 • Uppföljning av att lagar och regler efterlevs 
 • Förbättringar av processer för att uppfylla KI's miljö- och hållbarhetsmål 
 • Support vid justeringar/förändringar i lokalerna

Personal

Jennie Eldh Bastman
Johanna Steen
Katrin Pütsep

Gods, logistik och Supply Center

 • Varu- och posthantering - interntransporter av alla försändelser
 • Logistik på lastmottagningen 
 • Avfallshantering från kvarter till våning 2 
 • Fruktleveranser
 • Drift av Supply Center, internt lager av  labbrelaterade förbrukningsartiklar enligt KI's upphandlingsavtal  
 • Leveranser från Supply center till ditt kvarter

Personal

Henrik Palén

Frida Holmqvist

Michael Lindgren 

Janet Castro

Central enhet för hantering av labbglas 

 • Samla upp använt glas, lösningar, föremål och labbrockar från kvarteren till våning 2 
 • Diskning av labbglas
 • Sterilisering
 • Transport av rent/sterilt labbglas, lösningar, föremål och labbrockar till förråd 

Personal

Monica Riveros

Milina Jovanovic

Elisabeth Valenzuela

Hina Mohsin