Facility Management i Biomedicum

Facility Management (FM) erbjuder en samordnad service och support till alla i Biomedicum.

Vår vision är att ge service och support till kärnverksamheten i Biomedicum med fokus på hög nivå av säkerhet, effektivitet och kvalitet.

FM medarbetare 2024
FM medarbetare 2024 På fotot saknas Monica Häggström och Frida Holmqvist Foto: Rebecka Jakobsson

FM:s servicekatalog

I FM:s servicekatalog hittar du övergripande beskrivningar av våra bastjänster.
Kontakta oss gärna vid behov av tjänster som inte finns beskrivna i katalogen.

Bastjänst

En grundläggande nivå på servicetjänster som levereras till alla i Biomedicum och som finansieras av FM-avgiften (som fastställs 1 gång per år). Bastjänster levereras vardagar under ordinarie arbetstid. 

Materialkostnader

Vissa tjänster kräver inköp av material tex. verkstadsarbeten, utskrift av posters mm. Detta bekostas av beställaren.

Uppdrag

Uppdrag är tjänster som levereras vid enstaka tillfällen enligt överenskommelse och debiteras enligt överenskommen beställning.

FM Helpdesk

Registrera ditt ärende via FM Helpdesk. Vår ambition är att hjälpa dig inom 24 timmar (vardagar).

Vi vidarebefordrar underhållsförfrågningar till Akademiska Hus eller Fastighetsavdelningen.

Logga in på FM Helpdesk med ditt KI-ID och fyll i formuläret. Var så specifik som möjligt i din beskrivning. Registrera endast ett ärende per formulär.

Om det inte går att logga in på FM Helpdesk, vänligen skicka ditt ärende som ett e-post till fm.biomedicum@ki.se istället.

Organisation

FM organisation 2024
FM organisation 2024

FAKTA OM FM HELPDESK

  • FM hanterar ungefär 250-300 ärenden per månad.
  • I mars och oktober kommer det in flest ärenden, medans det kommer in minst antal i juli.
  • Ungefär 60% av ärendena är relaterade till Teknisk service, ungefär 25% till Gods och logistik, och resten av ärendena är relaterade till teamen Laboratoriesäkerhet, Disk- och sterilisering, husgemensam service och ledningen.

Antal ärenden per år

Antal ärenden per år
År/Antal ärenden
2018 3212
2019 2923
2020 2680
2021 2807
2022 3010
EP
Innehållsgranskare:
Eva Palmer
2024-05-22