Välkommen till Biomedicum

Här har vi samlat information som rör huset för dig som arbetar i Biomedicum. På sidan hittar du även vår introguide som går att ladda ner.

Vi som finns på plats i huset

Receptionen

Receptionen i Aula Medica och Biomedicum drivs av Karolinska Institutets Fastighetsavedelning och bemannas av Avarn.

Receptionen hjälper till med

  • Välkomnar interna och externa gäster, besvarar frågor om byggnaden och hänvisar dig till rätt person eller lokal.
  • Hanterar behörigheter, entré-/passerkort och utfärdar tillfälliga passerkort för gästforskare och besökare.
  • Utfärdar tillfälliga passerkort om du har glömt eller tappat bort ditt.
  • Kontaktar Facility Management vid nödsituationer.
  • Hjälper dig att boka Faculty Club eller lunchrummen.
  • Bokar mingelytan för företagsutställningar.

Receptionens öppettider

Veckodagar mellan 07:00-16:00

Kontakt

Besöksadress: Solnavägen 9, plan 3

E-post: reception@ki.se

Telefon: 08-524 864 00

Passerkort och tillträde

Biomedicum har begränsat tillträde till alla våningsplan förutom entréplanet våning 3. Det finns även ett publikt mötesrum på våning 1,5. 

Anställd på Biomedicum

Som nyanställd i Biomedicum kommer HR-avdelningen att hantera och godkänna ditt tillträde till huset i samband med att du börjar din anställning. För att ditt passerkort ska aktiveras behöver KI:s Laboratoriesäkerhetsintroduktion  genomföras och godkännas, och detta test ska göras om vart 5e år. Fotografi till kortet tas vid Aula Medicas reception. När tillträdet är godkänt, kan passerkortet hämtas ut i Biomedicums receptionen på plan 3.

För att få tillgång till vissa specifika labb i huset behöver du kontakta ansvarig person för dessa labb/rum för att få tillträde.  

Om du behöver ytterligare information vänligen kontakta receptionen på plan 3.

Besökare i Biomedicum

När besökare anländer

Din besökare kontaktar dig via mobiltelefon eller via receptionen.

Förregistrering av besökare

Om du ska ta emot en eller fler besökare eller om din besökare behöver ett tillfälligt passerkort kan du förregistrera dem genom att mejla reception@ki.se och ange namn på dina besökare samt datum och tid för besöket.

När besökare lämnar

Efter besöket behöver du följa din besökare tillbaka till reception på plan 3. Eventuella passerkort lämnas tillbaka till receptionen. 

Passage och kulvert mellan Biomedicum och BioClinicum

Från Biomedicum kommer man till passagen via lunchrummet på plan 4 till BioClinicum plan 5. Kulverten nås via samma hiss som går till garaget, eller via ingången på plan 2 som finns vid cykelförrådet. För passage krävs ett KI eller SLL accesskort med rätt behörighet.

Transport i passage och kulvert

Kulverten är främst till för leveranser av farligt material samt större material och gods som kräver en vagn. Passagen från plan 4 kan också användas för transport av farligt material (till exempel biologiska prov och kemikalier), men innan transport ska en skriftlig riskbedömning göras. Undvik lunchtid för transporter i passagen då den går genom ett lunchrum. 

Åtkomst till passage och kulvert. 

KI anställda på Biomedicum

Anställda på Biomedicum får automatiskt åtkomst till passagen och kulverten (dörrläsare markerade med X i bilden). Kontakta receptionen på plan 3 i Biomedicum för ytterligare tillträde till BioClinicum

KI eller SLL anställda på BioClinicum

Anställda som jobbar I BioClinicum måste ansöka om tillgång till kulvert och passage. Kontakta receptionen på plan 3 i Biomedicum. Tillträdet kan aktiveras på både KI- och SLL-passerkort. 

Kontakt

FM Helpdesk.

Allmänna förfrågningar

Vid allmänna förfrågningar, kontakta FM Helpdesk (eller via e-post: fm.biomedicum@ki.se)

Adress

Besök huvudentré

Solnavägen 9
171 65 Solna

Öppettider: 07:00-17:00. Byggnaden är tillgänglig 24/7 för innehavare av KI:s passerkort.

Leveranser (paket och leveranser, etc.)

Tomtebodavägen 16
171 65 Solna

Postadress

Karolinska Institutet
Namn på institution, Kvarter
Attn: [namn på mottagare]
Karolinska Institutet
171 77 Stockholm

Karta Biomedicum, Solnavägen 9

Ordförande ledningsgrupp

Profile image

Sophie Erhardt

Professor

Projektledare Fastighetförvaltning

Lars Asplund

Fastighetsförvaltare
+46852486490

Chef för Facility Management

Profile image

Johanna Steen

Teamchef;Enhetschef