Support och service i Biomedicum

Facility Management (FM) ger service och support till alla i Biomedicum.

Här listas service och support från FM och även annan service A-Ö.

Avfallshantering

Läs mer om avfallshantering

Behörighet

Information om behörighet i Biomedicum

Boka ett mötesrum

Läs om hur du bokar ett mötesrum i Biomedicum

Brevlåda för prover för sekvensering 

Eurofins Genomics har installerat en brevlåda där prover för sekvensering kan lämnas. 

Det finns intill receptionen på plan 3, och töms måndag till fredag kl 15:00.

Café Biomedicum

Café Biomedicum drivs av Nordrest och håller öppet måndag- fredag 08:00 till 16:00

E-post: ki@nordrest.se

Catering

Läs mer om catering/bokning/event eller kontakta oss på ki.catering@nordrest.se

Cykelgarage

För att kunna hålla god ordning och göra plats för så många cyklar som möjligt, måste följande regler efterlevas: 

 • Cykelgaraget är enbart till för dem som har en fysisk arbetsplats i Biomedicum 
 • Cykelgaraget kan enbart användas som tillfällig plats för din cykel, dvs över dagen eller till nästa dag.
 • Långtidsparkering är inte tillåten.
 • Cykeln måste placeras i ett cykelställ. Det är förbjudet att parkera längs med väggen, i korridoren eller vid dörrarna då det kan hindra utrymningsvägarna. 
 • Om garaget är fullt finns det andra cykelparkeringar på campus,tex utanför Biomedicums entréer på Solnavägen 7 och 9. 

Dörren som leder från cykelgaraget till plan 2 är låst mellan: 

 • Veckodagar, dvs måndag till fredag mellan 19:00-06:00
 • Helger, dvs fredag from 19:00 till måndag 06:00

Om dörren är låst kommer du behöva använda huvudentrén på plan 3, eller entrén vid Solnavägen på plan 1 för tillträde till Biomedicum. 

Rapportera defekter och fel till FM Helpdesk.

Disk- och sterilcentral

Information kring service från disk- och sterilcentral i Biomedicum

Fakultetsklubben och lunchrum

Fakultetsklubben på plan 10 och lunchrummen på plan 4 respektive plan 10, och kan bokas för festliga tillfällen efter arbetstid, dvs efter kl 17:00.

Bokning

Kontakta receptionen på plan 3 eller skicka e-post till reception@ki.se för mer information och bokning.

Flytande kväve leverans

Ställ behållaren för flytande kväve utanför rum D0211 på anvisad plats. Märk behållaren med önskad mängd (L), önskad leveranstid och dag, namn, samt leveransadress (rumsnummer). FM fyller flytande kväve vardagar mellan 08:00 - 15:00, och behållaren ska ställas fram två timmar innan önskad leverans. FM levererar fylld behållare via den prioriterade kvävehissen.

 • Det är förbjudet att använda termos för transport och förvaring av flytande kväve.
 • Åk aldrig hiss tillsammans med flytande kväve på grund av kvävningsrisken.

Frukt

Färsk frukt kan beställas från upphandlad leverantör. FM levererar frukten till ditt kvarter. 
Kom ihåg att returnera tomma fruktkorgar till plan 2 (utanför rum A0262) och att avbeställa leveransen under längre helger och semestrar. 

Föreläsningssalar och mingelområde, plan 3

Gasförrådet

Information om gasförrådet här (på engelska)

Gemensamma labb och core faciliteter

Läs mer här

Gemensamma labb för isotoparbete

Läs mer om faciliteterna här

Guide till Biomedicum

En guide för dig som jobbar i Biomedicum

Hittegods

Om du har glömt något i Biomedicum eller hittat något kvarglömt, kontakta receptionen på plan 3. Kläder och värdesaker lämnas in till, och tas om hand av, säkerhetsvakterna. Upphittade / kvarglömda saker lagras i två månader.

Kaffemaskiner

FM fyller på med kaffe, mjölk och andra förnödenheter. Maskinerna rengörs dagligen.

Kvartersrepresentanter i Biomedicum

Här kan du läsa om kvartersrepresentanterna i Biomedicum (på engelska). Kvartersrepresentanterna fungerar som kontaktpersoner mellan FM och resten av kvarteret.   

Laboratorievatten

Information on laboratorievatten hittar du här

Lågtemperaturfrysförvaring 

Läs mer om förvaringen här (på engelska)

Mörkrum

Information om mörkrum (på engelska)

Post

Förtryckta kuvert med streckkoder används för utgående post. För andra typer av paketeringar, där streckkod inte finns tillgänglig, till exempel vadderade kuvert, måste separata etiketter med streckkod användas. 

Kuvert med streckkod läggs i boxen för utgående post i ditt kvarter. Observera att dessa inte ska läggas i en vanlig brevlåda, de går enbart att använda på campus Solna och Flemingsberg.

 • Ett brev med förtryckt streckkod får väga max 2 kg. Tyngre brev ska skickas som paket
 • För att skicka paket, kontakta upphandlad speditör Your Special Delivery Service
 • Massutskick betalas för av varje projekt - skicka alltid projektnumret till internposten@ki.se innan ett massutskick

Inkommande och utgående post (intern och extern) lämnas/hämtas dagligen i varje kvarter. Kontakta FM Helpdesk med frågor, behov av internpostkuvert eller A4 och A5 KI-kuvert.

Det är medarbetarna i varje kvarter som ansvarar för att uppdatera namnen på posthyllorna vid leveransplatsen.

För information om internposten på KI läs mer här

Poster-utskrift

FM skriver ut posters vid förfrågan som kan levereras till önskad internadress alternativt hämtas upp på plan 2 (rum A0262).

Kostnaden är SEK 400 per poster (storlek upp till A0). Beställningen måste göras i korrekt format (pdf). En beställning måste läggas upp med två dagars framförhållning via FM helpdesk. Uppge: namn, kvarter och projektnummer. 

Receptionen

Receptionen i Biomedicum och i Aula Medica drivs av Fastighetsavdelningen på Universitetsförvaltningen.
Receptionen bemannas av företaget Avarn.

Öppettider

Veckodagar mellan 07:00-16:00

Service

 • Erbjuder service till anställda, interna och externa gäster, genom att svara på frågor om Biomedicum, och hänvisa till rätt person eller lokal
 • Hanterar behörigheter, passerkort, temporära besökskort
 • Kontaktar FM i fall av akut hjälp/fara
 • Boka Fakultetsklubben och lunchrum

Om du har glömt ditt passerkort hemma, gå till receptionen så kan du få ett tillfälligt kort som gäller i en dag.

Om du får besök av en forskare, en entreprenör eller annat, som behöver tillträde i flera dagar, kan de få ett temporärt passerkort.  

Kontakt

reception@ki.se
Phone: +46 (0)8-524 864 00

Väktare (Avarn) 24/7: +46 (0)8-524 864 47.

Rum för hantering av CMR-klassade kemikalier

Läs mer om hanteringen här (på engelska).

Skrivare

Skrivare finns installerade med FollowMePrint vilket innebär att alla skrivare har en kortavläsare för identifiering med ditt KI Access- kort. Du väljer vad du vill skriva ut via en skärm på skrivaren.

Läs mer om hur du skriver ut, scannar och kopierar här

Koppla ditt kort till en skrivare

Du måste koppla ditt kort till en skrivare första gången du skriver ut. När du har kopplat ditt kort , kna du använda alla skrivare i Biomedicum. 

Toners och papper till skrivarna

FM byter toners och fyller på papper vid behov.

Supply Center

Läs mer om Supply Center i Biomedicum

Torris

Pellets och block med torris levereras två gånger i veckan. Behållarna med torris finns på plan 2, och kan hämtas därifrån närsomhelst. Man får ta med sig torris i hissarna, men använd gärna ett lock vid transporten.

FM förser inte byggnaden med vanlig "blöt" is.

Transport av farligt gods

Kontakta inkopupphandling@ki.se för mer information om transport av farligt gods eller vilken transportfirma som ska användas. 

Verkstad

Verkstaden finns på plan 2, rum A0262. FM utför enklare reparationer. Utanför verkstaden kan du hitta olika verktyg för utlåning. 

EP
Innehållsgranskare:
Eva Palmer
2024-03-13