Vi är Facility Management

Facility Management (FM) är ansvariga för infrastruktur och service i Biomedicum och tillhandahåller samordning, initiering, övervakning och prestanda för de delade faciliteterna och funktionerna i byggnaden. FM bidrar aktivt till att förbättra miljön för kärnverksamheten för att möjliggöra uppfyllandet av affärsmål och visioner.

Facility Management
Facility Management Foto: Rebecka Jacobsson

FM Helpdesk – Så registrerar du ett ärende

FM Helpdesk hanterar nästan all service och support i Biomedicum, inklusive underhållsförfrågningar till Akademiska Hus eller till Fastighetsavdelningen.

Vår ambition är att hjälpa dig inom 24 timmar med ditt ärende (vardagar). 

Så loggar du in

 • Logga in på FM Helpdesk med ditt KI-ID
 • Välj ett av tre alternativ som relaterar till ditt ärende
 • Fyll i formuläret (var så specifik du kan). OBS! Bara ett ärende per formulär.

Din förfrågan hanteras nu så snart vi kan.  

organisationskarta brandsäkerhet Biomedicum
Organisationsschema FM

Organisation

Ansvarig chef

Eva Palmer

Ekonomi

 • Ansvariga för löpande budgetarbete, Responsible for ongoing budget work, prognoser, uppföljning och finansiell analys.
 • Ansvariga för delad ekonomi och fastighetsrelaterade uppgifter 

Personal

Andrea Siegers


Gemensam service

 • Service Center plan 3
 • Tillträde och kort 
 • Gemensamma labb (mörkrum med mera)
 • Kaffemaskiner – daglig service och påfyllning 
 • Lunchrum – daglig kontroll och diskhantering
 • Konferensrum – veckokontroller
 • Nödstationer – service och påfyllning

Personal

Veronica Godoy Valenzuela

Angelica Arribada Arcaya

Monica Riveros

Service och teknik

 • Flytande kväve- kurser och koordinering 
 • Koordinering av lågtemperatur förvaring 
 • Lokalplanering och fastighetsfrågor 
 • Koordinering av service för utrustning och instrument 
 • Hantering av flytande kväve inklusive leveranser till ditt kvarter 
 • In-house transporter av gastuber
 • Skyltar
 • Mörkrum

Personal

Katrin Pütsep

Andreas Adolfsson

Michael Elm

Boje Persson

Laboratoriersäkerhet

Support och koordinering av rutiner och incidenter gällande:

 • Kemikaliesäkerhet
 • Biosäkerhet
 • Strålningssäkerhet
 • Brandsäkerhet
 • Avfallshanteringsrutiner
 • Verkställande och kontroll över att lagar och regler efterlevs 
 • Förbättringar av processer för att uppfylla KI's miljö- och hållbarhetsmål 
 • Support vid justeringar/förändringar i lokalerna


Gods, logistik och Supply Center

 • Varu- och posthantering - interntransporter av alla försändelser
 • Logistik på lastmottagningen 
 • Avfallshantering från kvarter till våning 2 
 • Fruktleveranser
 • Erbjuda och förvalta ett in-house supply center med labbrelaterade produkter som handskar,tuber med mera enligt KI's upphandlingsavtal  
 • Leveranser från in-house supply center till ditt kvarter i Biomedicum

Personal

Pontus Anstedt

Andromaque el-Akiki (chef för teamet)

Frida Holmqvist

Michael Lindgren 

Janet Castro


Central enhet för hantering av labbglas 

 • Samla upp använt glas, lösningar, föremål och labbrockar från kvarteren till våning 2 
 • Diskning av labbglas
 • Sterilisering
 • Transport av rent/sterilt labbglas, lösningar, föremål och labbrockar till förråd 

Personal

Milina Jovanovic

Elisabeth Valenzuela

Hina Mohsin