Verktyg och metoder för kursdesign

Syftet med denna sida är att presentera ett urval av olika metoder och strategier som kan användas för att underlätta designprocessen.

ABC-modellen

ABC-modellen är en metod för att snabbt ta fram en design på en kurs eller anpassa en kurs till en annan modalitet (till exempel från helt klassrumsbaserad till en blandning mellan klassrumsbaserad och online). Metoden, som utvecklades av UCL, baseras på ett 90-minuters workshop där man kan planera kursen tillsammans med dina kollegor. Metoden liknar på många sätt en storyboard, men använder Diana Laurrilards 6 olika lärandekategorier (inhämta kunskap, diskutera, samarbeta, utforska, tillämpa/praktisera och skapa) för att visa på alternativa lärandeaktiviteter i andra modaliteter.

Enheten för Undervisning och lärande har skapat en onlineversion av metoden, i den kommer du att introduceras till att använda modellen. Detta toolkit går att göra i egen takt, och är öppet till alla.

Om du redan är klar med denna toolkit/eller tagit ABC-workshopen, och letar efter de tillhörande resurser, finns de här.

Kursdesign toolkit

I denna toolkit får du en introduktion till ABC-metoden samt får se exempel på hur kan bygga läraktiviteter i Canvas för att åstadkomma de sex lärande kategorier i ABC-modellen.

CB
Innehållsgranskare:
Louise Grännsjö
2023-05-10