Checklista i händelse av medarbetares dödsfall (som ej sker på arbetsplatsen)

Om dödsfallet sker på arbetsplatsen: Se information om dödsfall eller svårt personskada

 • Om en medarbetare dör ska närmaste chef informeras omgående.
 • Du som chef bör direkt informera din närmaste chef samt HR för stöd i den fortsatta hanteringen.
 • Med hjälp av HR/din närmaste chef kontaktar ni företagshälsan för hjälp med krisstöd.
 • Informera alla närmast berörda medarbetare/kollegor. Om möjligt – samla gruppen och informera alla samtidigt. Om det inte går – ring upp och meddela de personer som inte är på plats. Låt alla få möjlighet att kontakta anhöriga.
 • Ordna en samlingsplats på kontoret där alla medarbetare kan vistas. Informera de medarbetare som inte är på plats om samlingsplatsen. Om en medarbetare inte vill/kan komma till samlingsplatsen – säkerställ att personen har stöd/inte är ensam där hen befinner sig.
 • Informera om samtalsstöd via företagshälsan. Se till att det finns ett eller flera avskilda rum där företagshälsans psykolog/psykologer kan träffa medarbetarna.
 • Inför att medarbetarna ska gå hem: ordna vid behov socialt kontaktnät för kvällen och bestäm när gruppen ska återsamlas nästa dag.
 • Kom ihåg att chock och sorg kan yttra sig på olika sätt. En del kan ha behov av samtalsstöd omgående medan andra får behov av det senare.
 • Kom ihåg att även du som chef kan behöva samtalsstöd, var uppmärksam på ditt eget mående (även senare).
 • Du som chef behöver finnas tillgänglig för dina medarbetare. Ta därför stöd av HR/din närmaste chef för praktisk hantering gällande exempelvis att informera andra berörda på KI/boka av planerade möten etc. HR kontaktar löneavdelningen och informerar om dödsfallet.
 • Ta kontakt med medarbetarens anhöriga, var lyhörd och visa respekt för att de är i chock/sorg.
 • Övriga saker som behöver hanteras när det mest akuta skedet har lagt sig är exempelvis:
  • Hade medarbetaren brådskande arbetsuppgifter/uppdrag. Vem kan hantera dessa nu?
  • Vart kan vi hänvisa personer som normalt sett tar kontakt med medarbetaren?
  • Skicka blommor till anhöriga
  • Ordna med minnesstund på arbetsplatsen
  • Hör med anhöriga hur de har tänkt sig gällande begravning. Vill de att någon/några från arbetsplatsen deltar? I så fall bör minst du som chef delta vid begravningen men informera även medarbetarna (efter överenskommelse med anhöriga).
  • Se till att medarbetarens utrustning/arbetsredskap samlas in och tas om hand.
Annika Clemes
2024-02-12