Samverkan

Samverkan är en viktig del i NVS verksamhet, och det redskapet för att skapa delaktighet och inflytande, vilket bidrar till större förståelse för den egna situationen och verksamhetsmålen.

Samverkansgruppen vid NVS består av representanter från både arbetsgivaren samt arbetstagarorganisationer.

Samverkan sker också via Institutionsrådet, som består av representanter för de olika yrkeskategorierna vid NVS,  och som fungerar som ett rådgivande organ till institutionsledningen.

Annika Clemes
2024-02-07