Vid misstanke om våld/hot om våld i hemmet

 • Var observant på tecken som kan tyda på våld i hemmet, t ex:

  • upprepad korttidsfrånvaro
  • stress, koncentrationssvårigheter, trötthet, irritation
  • smärta (ex axlar/nacke)
  • alkohol-/drogproblem
  • svårighet att lägga om schemat/byta arbetspass,
  • svårigheter att delta i aktiviteter utanför arbetstid
  • beskyddande/kontrollerande partner
  • konstant koll på mobilen, täta telefonsamtal hemifrån
  • alltid avlämnad och upphämtad från jobbet
  • avsaknad av umgänge med släkt och vänner
  • stort ansvar för hem och partner/barn
 • Så kan du fråga som chef:

  • Visa att du bryr dig om medarbetaren och var tydlig med att samtalet är av omtanke.
  • Tala om att medarbetare är viktig för arbetsplatsen och att du behöver hen på jobbet.
  • Vara tydlig med att ni kan ha en konfidentiellt samtal.
  • Säg exempelvis ”jag har sett följande och undrar om du blir utsatt för våld i din relation?” och ”jag vill stötta dig, den här hjälpen finns att få.”
 • Kom ihåg att du som chef kan bestämma att medarbetaren inte ska arbeta på distans om det innebär en risk för medarbetarens hälsa.
 • Telefonnummer till kvinnofridslinjen (öppet dygnet runt): 020-50 50 50, Stödlinjen för män (öppen varje dag 7-21): 020-80 80 80. Hit kan du även vända dig som chef för att förbereda dig inför ett samtal, eller få information om vart man kan hänvisa vidare.
 • Om medarbetaren blir utsatt är det viktigt att hen söker vård och får skadorna dokumenterade, här kan du som chef vara ett stöd och erbjuda dig att följa med.
Annika Clemes
2024-02-12