HR-funktionen vid institutionen för laboratoriemedicin

HR-funktionen vid institutionen för laboratoriemedicin (Labmed) består av två HR-partners.

dekorativ bild
Getty Images Foto: Halfpoint,Getty Images/iStockphoto

HR-funktionen på Labmed stöttar främst chefer i olika frågor.

Chefsstöd

Vi stöttar Labmeds chefer i bland annat:

  • Rekrytering.
  • Lönebildning.
  • Samverkan.
  • Stipendier.
  • Administration av organisationsträd.
  • Migrationsärenden.
  • Introduktion och onboarding.
  • Omställning och avslut.
  • Arbetsmiljöarbete och rehabilitering. 

Vi informerar om arbetsrättsliga regler och aktuella kollektivavtal samt kvalitetssäkrar HR-arbetet på hela institutionen.

Övrigt HR-stöd

Information till medarbetare om anställning, lön och ersättning, förmåner, arbetstidsavtal, kompetensutveckling och ledighet finns på HR-stöd https://medarbetare.ki.se/hr-stod

Kontakt

För att kontakta oss vänligen skicka ett mejl till vår funktionsbrevlåda: hr@labmed.ki.se

Frågor om anknutna

För frågor gällande anknutna vänligen kontakta er avdelningsadministratör/samordnare.

HR-partners