Om verksamhetsstödet vid institutionen för laboratoriemedicin

Labmeds verksamhetsstöd stöttar alla medarbetare på institutionen och präglas av hög service.

Verksamhetsstödet vid institutionen för laboratoriemedicin (Labmed).............. ORD FRÅN JENNY.

Administrativ chef