Utbildningsadministration vid institutionen för laboratoriemedicin

Utbildningsadministrationen vid institutionen för laboratoriemedicin (Labmed) består av en gruppchef, tre utbildningsadministratörer, en studievägledare samt en samordningsansvarig för corefacilitetens utbildningsdel.

Arbetsprocess
Arbetsprocess Foto: GettyImages

Text om vad utbildningsadministrationen stöttar lärarna i...

Profile image

Busra Kocaturk

Gruppchef
Profile image

Ulla Hedebrant

Biomedicinsk Analytiker