Kommunikation vid institutionen för laboratoriemedicin

Kommunikationen vid institutionen för laboratoriemedicin (Labmed) sköts av en kommunikatör i nära samarbete med både prefekt och administrativ chef.

Bilder av kommunikation och idéer mellan människor.
Kommunikation mellan människor. Foto: Illustration

Kommunikatören ingår även i institutionens ledningsgrupp som träffas en gång i månaden.

Kommunikationskanaler på Labmed

Labmed internwebb

Labmeds internwebb består av intern information för dig som arbetar på institutionen. 
 

Labmed externwebb

Labmeds externa sida är till för vår externa målgrupp, dvs potentiella doktorander, studenter, arbetssökande och till viss del press. Sidan består främst av information om institutionen; vilka vi är och vad vi gör.
 

PI-möten

2 gånger per termin samlas institutionens forskargruppsledare på ett gemensamt möte för att ta del av information eller diskutera aktuella ämnen.
 

Kalenderhändelser

I KI:s kalender publiceras diverse möten av olika slag, tex seminarier, disputationer, halvtider, andra annonseringar. Om du vill få in en kalenderhändelse, fyll i detta formulär. När du väljer ”Labmed” som institution hamnar ärendet hos Labmeds kommunikatör.
 

Nyhetsartiklar

Nyhetsartiklar kan skapas av både internt och externt slag. Ex på artiklar: information om nyanställda, nya regler/rutiner, nya publicerade artiklar, stora bidrag från finansiärer, utmärkelser/priser. 
 

Intern nyhet

Om det är en intern nyhet publiceras artikeln på: Medarbetarportalen och Labmeds internwebb (du måste vara inloggad på medarbetarportalen för att se nyheten)
 

Extern nyhet

Om det är en extern nyhet publiceras artikeln på: KI:s nyheter och Labmeds externa webbsida.
 

E-post

Viktig information publiceras i regel som en nyhet men mejlas även ut till berörda.

Institutionen har en mejllista över all Labmed personal som enbart kommunikatör, prefekt och administrativ chef har rätt att skicka ut på.
 

Digitala skärmar

Avdelningen för klinisk farmakologi och delar av avdelningen för klinisk fysiologi sitter i sjukhuset, men har en varsin digital skärm som visar KI- och ANA Futura information. Alla andra avdelningar på Labmed använder de digitala skärmarna i ANA Futura (se nedan).

ANA Futura personal

En stor del av Labmeds personal sitter i ANA Futura där följande kommunikationsvägar finns:

Digitala skärmar

I ANA Futura finns ett antal digitala skärmar utspridda i lokalerna där kommunikatörerna i ANA Futura lägger upp aktuell information. Även KI centrala enheter såsom kommunikationsavdelningen, studentkommunikation med flera har också tillgång till skärmarna och postar annonser av diverse olika slag. På ANA Futuras webbsida finns riktlinjer för vad och hur vi publicerar på alla våra digitala skärmar.
 

ANA Futura frukostmöten

För personal som sitter i ANA Futura anordnas frukostmöten 2 ggr/termin. Där informeras om saker som händer i huset samt att en verksam ANA Futura forskare/lärare ger en forsknings- eller utbildningspresentation. Inbjudan sker via Outlook till alla som sitter i ANA Futura.
 

E-post

I ANA Futura finns två sändlistor ("ANA Futura staff" och "ANA Futura lab"). 

  • "Stafflistan" - riktar sig till all ANA Futura personal. Enbart kommunikatörerna i ANA Futura kan skicka på den listan.
     
  • "Lablistan" - denna lista kan all ANA Futura personal skicka på, men informationen ska vara av mer laborativ karaktär. Listan består av samma medlemmar som staff-listan, så vill man inte ha information av labbkaraktär är det upp till varje person att välja om man vill spärra listan i sin mejlbox.

Kommunikatör

JF
Innehållsgranskare:
2023-11-27