Ekonomifunktionen vid institutionen för laboratoriemedicin

Ekonomifunktionen vid institutionen för laboratoriemedicin (Labmed) leds av en ekonomichef och består av 3 ekonomer och en EU-handläggare.

Staplar med mynt och en växt högst upp på toppen.
Genrebild av Nattanan Kanchanprat nerladdad från Pixabay. Foto: Creative Commons CC0

Ekonomifunktionen vid institutionen hjälper kärnverksamheten med bland annat:

  • Budgetering (både i samband med bidragsansökan samt vid bidragsbeslut).
  • De ekonomiska delarna i bidrags- och uppdragsavtal.
  • Att rekvirera medel och rapportera utfall till finansiärer.
  • Allmänna ekonomiska frågor rörande till exempel INDI, konton, projektkoder, bokningar med mera.
  • Uppföljning med avdelningar på tertialbasis
  • Uppföljning med forskargrupper på kvartalsbasis.

Frågor till ekonomiavdelningen

Vid frågor till ekonomiavdelningen för samtliga ekonomiärenden, vänligen kontakta: ekonomi@labmed.ki.se

Frågor kring inköp

Vänd dig till inköp och upphandlingsenheten för frågor kring inköp: inkopupphandling@ki.se

Resebeställningar och utlägg

Läs mer om resebeställningar och utlägg på medarbetarportalen. 

Ekonomichef

Profile image

Hermon Berhane

Ekonomiansvarig
Profile image

Theresia Aurén

Avdelningssamordnare