DDKI - Datadriven forskning på KI

DDKI är ett universitetsövergripande initiativ för att främja datadriven forskning inom all medicinsk forskning och utbildning på KI. Vi definierar datadriven forskning så brett på grund av storskaliga och komplexa data, avancerade analysmetoder och extensiva data- och beräkningsresurser för att besvara forskningsfrågor i framkanten av vetenskap.

27 May 2024

Mini-symposium: AI in Medicine

Learn about the latest AI developments in Medicine, presented by Swedish and international guest researchers. This event is a collaborative initiative between Karolinska Institutet, Umeå University and Research Institutes of Sweden (RISE)

Kontakt

Profile image

Shireen Sindi

Senior Forskningsspecialist
Profile image

Adina Feldman

Vetenskaplig Sekreterare
Profile image

Fang Fang

Professor
+46852486131
Profile image

Richard Rosenquist Brandell

Professor/Överläkare

Gustaf Edgren

Senior Forskare
2024-04-23