Välkomstinformation till nya studenter

På den här sidan har vi sammanställt den välkomstinformation som går ut till programstudenter som antas i den nationella antagningsomgången för våra nybörjarprogram. Vi vill förmedla bilden av KI som ett universitet vilket kräver att vi ger ett samlat intryck i den initiala kommunikationen.

Vi listar vilken information som skickas centralt och vad vi rekommenderar att du skickar från programmet. Till din hjälp finns en mall för programmets välkomstmejl.

Utskick till nya studenter

När studenten får sitt antagningsbesked via antagning.se får den ett automatiskt meddelande:

Karolinska Institutet, "utbildningsprogram"

Välkommen till Karolinska Institutet! 

Instruktioner för registrering samt information om din utbildning hittar du på sidan Alla kurs- och programwebbar på KI. 

Besök även ki.se/valkommen för allmän information till dig som är ny student vid Karolinska Institutet. 

 

Efter urval 2 skickas detta meddelande till studenterna via antagning.se: 

Notera att du måste registrera dig på programmets inledande kurs under perioden XX - XX för att behålla din plats. Om du inte registrerar dig inom utsatt tid räknas detta som ett återbud till platsen och antagningen återkallas. Information om registrering i Ladok hittar du på respektive programwebb.

Efter urval 2 skickar vi ett centralt välkomstmejl till alla antagna studenter. Mejlet skickas till studentens e-postadress. Syftet med mejlet är att studenten ska känna sig välkommen och sedd av KI. Välkomstmejlet hålls enkelt med syfte att hänvisa studenten till webben för all information. Mejlet innehåller länkar till samlingssidan för Alla kurs- och programwebbar, Checklista för dig som är ny student och Ny student på KI

 

 • Meddela ki-student@ki.se om du vill bli tillagd på listan för att få det centrala välkomstmejlet. 
 • Programmen skickar vidare det centrala välkomstbrevet till de studenter som antas som reserver efter urval 2. Kontakta ki-student@ki.se för att få utskicket.

Vi rekommenderar alla program att skicka ett program välkomstmejl till alla registrerade studenter. Skicka gärna mejlet när sista dagen för kursregistrering har passerat. Längre ner på sidan hittar du en mall för välkomstmejlet. 

Mall för välkomstmejl från program

Det här mejlet riktas till alla registrerade studenter. Skicka det när kursregistreringsperioden är slut. 

Kopiera in texten och skicka som ett mejl via Outlook, gärna från en funktionsbrevlåda så att adressen inte är personberoende. Ändra det som är markerat i versaler och är kursivt så att det anpassas utifrån programmet.

Skicka med registreringslänken till välkomstdagen. Länken hittar ni du i Teamskanalen: Kurs- och programwebb. Information om detta kommer i juni. 

Ämnesrad för mejl: Välkommen till PROGRAMNAMN

Välkommen och grattis till din plats på PROGRAMNAMN

Med detta brev vill vi hälsa dig varmt välkommen och förbereda dig inför terminsstarten. Om du inte vill ha kvar din utbildningsplats är det viktigt att du så snart som möjligt informerar oss. Detta gör du genom att mejla  MEJLADRESS.      

Första dagen på terminen 

Måndag den DATUM OCH TID är det dags för upprop och introduktion till programmet. Vi ses i SALENS NAMN som ligger på campus SOLNA ELLER FLEMINGSBERG. Adressen är GATUADRESS. Behöver du hjälp att hitta finns karta på KI.se: https://ki.se/om-ki/besok-karolinska-institutet  

LÄGG IN KORT INFORMATION OM VAD NI KOMMER GÖRA FÖRSTA DAGEN, OM NI VILL. REKOMMENDATION MAX 200 ORD.  

Du hittar information om programmet på PROGRAMWEBB - LÄNKA DIREKT TILL ER PROGRAMWEBB. Där hittar du bland annat information om programmets schema, kursplan, litteraturlista, återbud, tillgodoräknande och annat som rör dina studier. 

Mottagningsaktiviteter  

KI:s studentkårer och sektioner bjuder in till sociala aktiviteter redan veckan innan terminen startar. På ki.se kan du se mottagningsschemat (Länk: https://utbildning.ki.se/mottagning-for-dig-som-ar-ny-student ).

LÄGG TILL KORT INFORMATION OM PROGRAMSEKTIONEN HÄR OM NI VILL. 

Den DATUM är alla nya studenter inbjudna till Välkomstdagen i Aula medica på campus Solna. Välkomstdagen innehåller ceremoni och mässa där du får höra om Hälsohubben, utbytesstudier, språkverkstaden, med mera. Efter mässan bjuder Medicinska Föreningen in till Infopub. Mer information om välkomstdagen hittar du på KI.se LÄNK  

Under välkomstdagen får du en KI-ryggsäck. För att kunna hämta ut ryggsäcken måste du registrera dig. Registrera dig här senast den DATUM: LÄNK 

Vi hoppas att du kommer trivas hos oss och ser fram emot att träffa dig! 

Med vänliga hälsningar, 
SIGNERA MED NAMN, TITEL OCH E-POSTADRESS FRÅN AKTUELLA PERSONER PÅ PROGRAMMET 

Kommunikation och aktiviteter för nya studenter

Det här erbjuder vi från centralt håll

Enheten för utbildningskommunikation, vägledning och alumnirelationer ansvarar för information som berör alla nya studenter eller en större majoritet av de nya studenterna. Vi informerar på följande ställen: 

 • Antagningsbesked (i samarbete med antagningsenheten).
 • KI.se/ny-student (SV och ENG sidan). 
 • Centralt välkomstutskick via mejl till antagna studenter.
 • Sociala medier (Instagram@KI_studenter).
 • Digitala informationsskärmar på campus.
 • Infopunkter på campus (temporära informationsbord vid terminsstart som bemannas av befintliga studenter för att svara på frågor och hjälpa nya studenter).

KI:s välkomstdag 

Eftermiddagen den första fredagen på terminen bjuds nya studenter in till välkomstdagen. Välkomstdagen inleds med ceremoni i Erling Perssonssalen där representanter från KI:s ledning tillsammans med befintliga studenter välkomnar de nya studenterna. Ceremonin syftar till att bidra till motivation och inspiration inför livet som student samt stärka gemenskapen och tillhörigheten till KI. Programmet för ceremonin innehåller följande punkter:

 • Välkomsttal från KI:s ledning
 • Befintliga studenter delar med sig av sina erfarenheter och tips
 • Inspiration till ett aktivt och hållbart studieliv med KI Hälsohubb
 • Inspiration till forskning
 • Underhållning från KI:s studentföreningar

Därefter bjuds studenterna på fika och mässa med ryggsäcksutdelning. Mässan är ett tillfälle för KI:s verksamheter att synliggöra sig och nå ut till de nya studenterna. Ta gärna med något att erbjuda eller bjuda studenterna på under mässan för att initiera kontakt. 

Vill er verksamhet vara med på mässan? Kontakta ki-student@ki.se .

KI:s universitetsbibliotek (KIB) för nya studenter

KIB erbjuder alla program introduktionstillfällen där de berättar om sin verksamhet och hur studenterna kan få hjälp med skrivande, referenshantering, med mera. 

Vill du som programansvarig boka in ett introduktionstillfälle för dina studenter? Kontakta biblioteket via terminsstart@kib.ki.se

Student-IT

Student-IT är en supportfunktion på universitetsbiblioteket som hjälper studenter med IT-relaterade frågor. Nya studenter behöver aktivera sitt studentkonto för tillgång till bland annat lärplattformen Canvas, e-post, KI:s trådlösa nätverk, Ladok, Microsoft 365, boka grupprum, låna böcker och distansåtkomst till bibliotekets resurser. Mer information finns på sidan Mitt studentkonto. 
 
Kontakta Student-IT 
Telefon: 08-524 82 222
E-post: studentit@ki.se

Studentkårernas välkomnande

Medicinska Föreningen (MF)

Veckan innan terminsstart bjuder MF in alla studenter till sin mottagning. Då är et fokus på gemensamma aktiviteter för alla studenter oavsett program. Under första terminsveckan fortsätter MF sin mottagning med programspecifika aktiviteter som arrangeras av studentsektionerna.

Odontologiska Föreningen (OF)

OF arrangerar mottagningsaktiviteter för studenter på Tandläkar- och Tandhygienistprogrammet. Deras termin startar tidigare än övriga och i samband med det bjuder OF in de nya studenterna till sina mottagningsaktiviteter. 

Gemensamma benämningar

För att minska förvirring och öka tydlighet för studenterna krävs det att vi kommunicera enhetligt och använder samma benämningar för aktiviteter och insatser. Nedan hittar du en ordlista med benämningar för insatser och aktiviteter med förklaring. Saknar du någon benämning eller förklaring, vänligen kontakta UVA på ki-student@ki.se .

Kårens Intro Day: Första dagen på mottagningsveckan.
Info pub: MF:s mässa efter välkomstdagen där sektioner och föreningar ställer ut.
Mottagning: Startar veckan innan terminsstart och innehåller aktiviteter för nya studenter.
Välkomstceremoni: Ceremonin med tal och presentationer från KI:s ledning, studenter och övrig personal som alla nya studenter tar del av vid terminsstart.
Välkomstdag: KI:s välkomnade för nya studenter med välkomstceremoni och mässa. Fredagen innan terminsstart för studenter på globala mastersprogram och utbytesstudenter och fredagen första terminsveckan för studenter vid nybörjarprogrammen. 

Under hösten 2024 kommer vi påbörja arbetet med att se över de globala mastersprogrammens kommunikation för nya studenter.