Nationell sök- och antagningsstatistik

Här finns aktuell sök- och antagningsstatistik för KI:s nationella antagning till utbildningar på grund- och avancerad nivå.

Program

Förstahandssökande HT24

Nybörjarprogram

Översikt av program och sökande
Program Antal förstahandssökande HT24 Procentuell förändring förstahandssökande
HT23-HT24
Arbetsterapeut 118 82%
Audionom 50 43%
Biomedicinska analytiker - klinisk fysiologi 40 8%
Biomedicinska analytiker - laboratoriemedicin 92 -1%
Fysioterapeut 328 21%
Kandidat i biomedicin 616 -2%
Logoped 69 11%
Läkare 2068 7%
Optiker 233 23%
Psykolog 660 14%
Röntgensjuksköterska 163 10%
Sjuksköterska 474 32%
Sjuksköterska, distans 623 9%
Tandhygienist 192 6%
Tandläkare 738 3%

Utveckling i antagningsomgångar

Antal sökande och förstahandssökande

Gäller vid sista anmälningsdag.

Om statistiken

All statistik är hämtad från UHR

Förändringar i utbildningsutbudet

Tänk på att många faktorer påverkar sökande- och antagningssiffror, till exempel att utbildningsutbudet kan variera år från år. Vissa av KI:s program ges endast vartannat år, vilket påverkar antal sökande och antagna. 

En individ kan räknas på flera ställen

Alla siffror avser antal individer. I totalsumman för ett lärosäte räknas varje individ bara en gång. Men en individ kan räknas på flera ställen för ett och samma lärosäte, till exempel om en individ sökt både kurser och program. Det innebär att om man slår ihop kurser+program för ett lärosäte blir det sannolikt högre än totalsumman för lärosätet. 

Söker du statistik för KI:s globala program?

För statistik för KI:s globala program, vänd dig till kontaktpersonen nedan. 

Kontakt

Profile image

Sara Gunningberg

Handläggare