Skip to main content

Utbildningsdatabasen Selma

Selma är KI:s utbildningsdatabas för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Systemet hanterar kursplaner, utbildningsplaner samt de program- och kurstillfällen som visas på ki.se och antagning.se. Selma är dessutom källa till den information om kurser och program som ligger till grund för studiedokumentationen i Ladok.

Support

Selmasupport kan du kontakta via selmasupport@ki.se.

Selmasupport svarar främst på frågor om användarbehörighet, utbildningstillfällen, användarfrågor kopplat till Selma och kurskodsbeställningar.  

Har du frågor om riktlinjerna för kursplaner, reglerna för utbildningsplaner eller övriga frågor om utbildningsformalia kan du vända dig direkt till handläggarna på Avdelningen för styrelsestöd och externa relationer: Maria Bengtsson tel: 08-524 860 44, e-post maria.bengtsson@ki.se eller Bodil Lampén Helgesson tel: 08-524 860 61, e-post: bodil.lampen.helgesson@ki.se

För frågor om kurslitteratur som du inte kan söka fram i Selma, kontakta books@kib.ki.se.

Är du osäker på vem du ska kontakta, hör av dig till selmasupport@ki.se, så hjälper vi dig rätt. 

Kurskodsbeställningar

Regler och riktlinjer