Uppdragsutbildning vid KI - så ser statistiken ut

Här ser du statistik och fördelning vad gäller 2020.

Uppdragsutbildning under 2020

  • 6 100 deltagare 
  • 220 kurser och seminarier 
  • Intäkter 84 miljoner SEK

Fördelning per institution - Omsättning 

Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS) fortsätter att vara den största institutionen och har stått för cirka 1/3 av den totala omsättningen. Därefter är det ytterligare tre institutioner (LIME, KBH och DentMed) där omsättningen motsvarar 10-20 procent per institution. Mer information finns i årsrapporten nedan. 

Fördelning uppdragsutbildning vid KI 2020
Fördelning uppdragsutbildning vid KI 2020

Dokument