Uppdragsutbildning vid KI - så ser statistiken ut

Här ser du statistik och fördelning vad gäller uppdragsutbildning vid KI under året som varit.

Uppdragsutbildning under 2021

  • 6 200 deltagare 
  • 224 kurser och seminarier 
  • Intäkter 104 miljoner SEK

Fördelning per institution - Omsättning 

Inte mindre än 17 av KI:s 22 institutioner har under 2021 erbjudit någon form av uppdragsutbildning.Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS) fortsätter att vara den institution som har högst omsättning och står för 1/3 av den totala omsättningen. Därefter är det ytterligare fyra institutioner; LIME, KBH, NVS och DentMed, där omsättningen motsvarar ca. 10-15 % per institution. Mer information finns i årsrapporten nedan. 

Fördelning uppdragsutbildning vid KI
Fördelning uppdragsutbildning vid KI

Dokument