Teambaserat lärande (TBL)

TBL, teambaserat lärande, är en undervisningsmetod som baseras på aktivt lärande och arbete inom grupper. På sidan hittar du mer information och material.

Foto: N/A.

Om TBL

Teambaserat lärande (TBL) är en undervisningsmetod som baseras på aktivt lärande och grupparbeten. Diskussionen är det främsta verktyget. TBL ska förbereda studenterna för att kunna lösa problem i den framtida yrkesrollen.

Film om TBL

Filmen ger en första introduktion över vad teambaserat lärande (TBL) är för dig som kommer att undervisa via TBL.

Kurser inom TBL

Det finns flera kurstillfällen om TBL för dig som medarbetare. De ordnas på flera nivåer, från intro till fördjupning och workshop för att utforma din egen TBL-modul.

Självstudiekurs om TBL

I Canvas Catalog finns en självstudiekurs som innehåller grunderna till TBL. Du får också verktyg för hur du skapar en TBL-modul (inte att förväxla med moduler i Canvas). Kursen är asynkron och du kan genomföra den i din egen takt. 

Om materialet

Film, kurser och material är framtagna av Enheten för Undervisning och lärande