Teambaserat lärande (TBL)

TBL, teambaserat lärande, är en undervisningsmetod som baseras på aktivt lärande och arbete inom grupper. På sidan hittar du mer information och material.

Foto: N/A.

Om TBL

Teambaserat lärande (TBL) är en undervisningsmetod som baseras på aktivt lärande och grupparbeten. Diskussionen är det främsta verktyget. TBL ska förbereda studenterna för att kunna lösa problem i den framtida yrkesrollen.

Film om TBL

Filmen ger en första introduktion över vad teambaserat lärande (TBL) är för dig som kommer att undervisa via TBL.

Kurser om TBL

Enheten för Undervisning och lärande (UoL) ordnar löpande kurser om TBL, både på introduktions- och fördjupningsnivå, inklusive workshop för att utforma din egen TBL-modul.

Självstudiekurs om TBL

I Canvas Catalog finns en självstudiekurs som innehåller grunderna till TBL. Du får också verktyg för hur du skapar en TBL-modul (inte att förväxla med moduler i Canvas). Kursen är asynkron och du kan genomföra den i din egen takt. 

Om materialet

Film, kurser och material är framtagna av Enheten för Undervisning och lärande

JN
Innehållsgranskare:
Louise Grännsjö
2023-05-16