Digital referenstagning med Refensa

Med Refensa får alla referenter i rekryteringen samma frågor, ställda på samma sätt och utan mänsklig bias eller påverkan - som kön, röstläge eller andra intryck. Genom olika strukturerade mallar ger du fördomsfritt alla kandidaterna samma förutsättningar.

Fördelar med digital referenstagning

  • Fler & verifierade referenser. Hög reliabilitet & validitet 
  • Strukturerad & standardiserade frågor 
  • Objektivare och standardiserad process 
  • Säker datahantering (GDPR)

FAQ

Hur fungerar det med påminnelser?
Systemet sköter påminnelserna automatiskt. 

Det går ut upp till 4 påminnelser till kandidaten och upp till 2 påminnelser till referenten. De börjar skickas efter 24 h från det att inbjudan skickats. 

Vilka mallar finns idag?
Referensmall för rekrytering av chef
Referensmall för rekrytering av Teknisk administrativ personal

Vilken behörighet behövs för att kunna aktivera Refensa i ett ärende?
Svar: "skapa, redigera och arkivera annons"

Vilken behörighet behöver en person ha för att be (skicka ut mejl) kandidat om att lämna referenser?
Svar: "kommunicera med kandidater

Så här fungerar det

Martin Sjölund
2024-04-04