Internationella betalningar till vissa länder har upphört

Swedbank har från och med 12 april 2021 beslutat att det inte längre är möjligt att göra betalningar via internetbanken till vissa länder. Swedbank begränsar betalningsmöjligheten till vissa länder för att motverka penningtvätt och annan finansiell brottslighet för att följa svensk lagstiftning.

För anställda som kommer från länder dit det inte går att sätta in deras löner via internetbanken rekommenderas att institutionen kontaktar löneenheten. Länder som finns med på EU:s sanktionslista går det inte att skicka några utbetalningar. 

I länken uppe till höger finns mer information, dels en länk från Swedbank dels en länk från Regeringskansliet där EU:s sanktionskarta finns.