Ersättning till försökspersoner vid KI

Här kan du läsa om ersättningar till försökspersoner och vad som gäller vid resor och kostnader i samband med deltagande i studier.

Försökspersoner

Försökspersoner är personer som deltar i olika forskningsprojekt där deras medverkan syftar till att främja forskningen inom det medicinska området.

Skattepliktiga ersättningar

Ersättning till försöksperson

Ersättning till försökspersoner är i regel skattepliktig. Försökspersoner som ingår i en studie där tagande av organ sker inom ramen för studien betraktas som en del av forskningen och är skattepliktig för försökspersonen. Vid frågor om beskattning av försökspersoner kontakta lönechef.

Gåva till försöksperson

Gåvor som trisslotter, fikabiljetter och presentkort istället för kontant ersättning kan ges till försöksperson till ett värde av högst 999 kronor per person och år utan att det beskattas (Skatteförfarandelagen 10 kap 4§).

Gåva över 999 kronor ska förmånsbeskattas till gåvans marknadsvärde.

Skattefria ersättningar

Reseersättning

Är skattefri under förutsättning att försöksperson inte tar emot någon annan ersättning eller förmånspliktig gåva.

Tagande av organ

Ersättning, resekostnadsersättning och eventuellt traktamente är skattefritt för försökspersoner som enbart lämnat blod, modersmjölk eller organ, enligt Inkomstskattelagen 8 kap 29§. Det är enbart ersättningar för själva provtagningen som är skattefritt. Om försökspersonen får ersättning för andra aktiviteter inom samma studie så är det skattepliktigt.

 

Mer information för inloggade medarbetare

Det finns mer information för dig som arbetar i följande grupper

  • K8.Klinisk neurovetenskap
Logga in med KI-ID
PR
Innehållsgranskare:
2024-04-29