Informationsskärmar på KI

Det finns flera digitala skärmar på våra campus. Syftet med skärmarna är att visa information om evenemang som sker på KI.

Skärmarna är avsedda för tidsbegränsat innehåll som är knutet till ett aktuellt event eller till exempel en kommande kurs. Annonsering görs i regel ungefär en till två veckor innan evenemangets datum eller sista anmälningsdatum.

Målgrupperna för informationen på skärmarna är KI:s studenter och medarbetare. Andra kanaler passar bättre för innehåll med syfte att marknadsföra KI:s olika verksamheter, enheter och funktioner.

Annonsera på skärmarna

  • Om du vill annonsera på de digitala skärmarna, kontakta i första hand kommunikatör eller huvudredaktör på din institution. Vid flera institutioner finns det också kommunikatörer som har behörighet att annonsera på andra skärmar vid KI:s campus.
  • Kommunikationsavdelningen hanterar övergripande annonser som rör majoriteten av KI:s studenter och medarbetare, oftast på uppdrag av KI:s ledning.
  • Lista över huvudredaktörer för alla institutioner på KI. Använd i andra hand KI:s kontaktformulär.

Institutionsspecifik information eller annonsering om forskningskonferenser som endast rör en mindre målgrupp (ej majoriteten av KI:s studenter och medarbetare) kan annonseras lokalt, till exempel på den eller de skärmar som ligger i samma byggnad/er som din institution.

Mallar och formgivning

Annonser på skärmarna ska följa KI:s grafiska regler med KI:s profilfärger, teckensnitt och logga. Detta är viktigt för en enhetlig känsla i KI:s alla byggnader, oavsett i vilken lokal man befinner sig i på campus.

Mallar för digitala skärmar finns tillgängliga i Powerpoint-format direkt i Office 365 på KI-datorer. utförlig information om hur du går till väga finns på Så öppnar du KI-mallar direkt i PowerPoint och Word.

Skärmar i BioClinicum

Om du vill publicera på skärmar i BioClinicum som tillhör Karolinska Universitetssjukhuset, skicka posters i liggande jpg-format till bioclinicum.karolinska@regionstockholm.se.

Kontakt

Har du frågor om skärmarna? Skicka din fråga till kommunikationsavdelningen via KI:s kontaktformulär. Välj kategori "Övrigt".

Mer information för inloggade medarbetare

Det finns mer information för dig som arbetar i följande grupper

  • H5.Laboratoriemedicin
  • H7.Medicin, Huddinge
  • H9.Klinisk vetenskap, intervention och teknik
  • OF.Odontologi
Logga in med KI-ID
Louise Grännsjö
2024-04-11