Tillgänglig film

Film och ljud ska göras tillgänglig för alla. Användare som inte kan ta del av videoinspelningar ska ha en möjlighet att tillgodogöra sig innehållet med hjälp av en alternativ representation.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service är en lag som syftar till ökad digital tillgänglighet för alla användare. Innehåll ska kunna uppfattas av personer som inte ser eller hör och av personer som av andra orsaker har svårt att ta till sig text eller ljud. Kraven för film gäller från och med 23 september 2020. 

Filmer ska ha undertexter

Inspelad digital video ska ha undertexter. I digitala sammanhang är så kallade dolda undertexter att föredra. Dolda undertexter kan användaren själv bestämma om de ska visas eller inte. I vissa fall kan de även läsas upp av skärmläsare.

Verktyg för textning:

Undertexter bör, förutom dialogen, beskriva andra ljud av betydelse, till exempel ”telefon som ringer”, ”någon hostar”.

Syntolka eller erbjud alternativ 

Personer som inte kan ta del av det visuella innehållet i en film ska få motsvarande information antingen i form av syntolkning, genom ordinarie ljud eller presenterad som text så att den kan läsas upp av skärmläsare.

Att presentera ett visuellt innehåll som text innebär att ett manus eller liknande erbjuds som alternativ till videoinspelningen.

Planera in syntolkning eller ljudbeskrivning i förväg

Om det går att beskriva viktigt innehåll i ordinarie ljudspår är en separat syntolkad version inte alltid nödvändig. Det underlättar att planera in detta i förväg.

  • Personer som pratar i en intervju eller på en konferens kan inleda med att presentera sig.
  • Om det görs en intervju och själva intervjufrågorna klipps bort kan intervjupersonen upprepa frågan i sitt svar. Se exempel på KI:s Facebook-sida (extern länk)
  • Be föreläsare beskriva viktiga presentationsbilder med ord, till exempel genom att säga "här har jag en bild på en graf som visar att...". 
  • Filmer som endast består av bilder kan till exempel kompletteras med en speakerröst. Se exempel på KI:s Facebook-sida (extern länk).

Direktsändningar ska textas och tillgängliggöras inom 14 dagar

Lagen gör undantag för direktsändningar, men om sändningen går att ta del av i efterhand räknas den som en inspelning efter 14 dagar och är inte undantagen. Det innebär att inspelningen måste textas och kompletteras med syntolkning eller en textversion efter 14 dagar. 

Erbjud gärna en separat textversion

En transkribering (ett dokument som innehåller alla inspelningens undertexter, eller motsvarande) gör det möjligt för personer som använder skärmläsare eller punktskriftsläsare att ta till sig innehållet i sin egen takt.

Informera användaren om att det finns text

Glöm inte bort att länka till transkriberingen (eller göra den nåbar på annat sätt) på de platser där videon förekommer, och att länka till videon från transkriberingen om den förekommer fristående, så att användaren själv kan välja version.