Publikationstyper i KI RIMS

Vilken publikationstyp en publikation har påverkar var den hamnar i din publikationslista och hur den visas. Oftast sätts publikationstypen automatiskt, men ibland kan du behöva ändra den.

Observera att ändringar du gör i KI RIMS förs INTE över till bibliometridatabasen. Om du vill ändra publikationstyp i bibliometrisystemet behöver du kontakta Pubmed eller Web of Science och be dem rätta felet.

Ändra publikationstyp för en publikation

Det finns 15 olika publikationstyper i KI RIMS: Journal article, Preprint, Book chapter, Book, Dataset, Software / code, Figure / visualisation, Conference publication, Report, Patent, Presentation (slides etc), Media (audio-visual), Newspaper article, Thesis / dissertations och Other. För att ändra någon av dessa publikationstyper klickar du på penn-ikonen.

Skärmdump av publikation i KI RIMS som visar var man redigerar publikationstyp

Ändra undertyp på en tidskriftsartikel eller konferenspublikation

Utöver publikationstyperna ovan delas Journal article och Conference publications dessutom upp i undertyper (subtypes). Undertyperna du kan välja mellan för Journal article är: Article, Letter, Review, Corrigendum, Addendum, Rapid communication och Editorial comment medan undertyperna för Conference publications är: Published paper, Meeting abstract, Meeting summary och Poster. Det kan dock förekomma andra undertyper på publikationer som kommit till KI RIMS från andra källor.

För att ändra en publikations subtype behöver du skapa en manuell post där du kan ange rätt undertyp: Gå till publikationen i din publikationslista i KI RIMS, klicka på titeln för att öppna publikationsposten och klicka sedan på plus-ikonen nere till höger (Add manual record). Finns det redan en manuell post öppnar du istället den genom att klicka på penn-ikonen.

Publikationstyper i publikationslistor

Publikationslistan under fliken Publikationer på ki.se

Om det finns subtype angiven på någon av källorna i KI RIMS är det den som visas, annars är det huvudpublikationstypen som visas.

Skärmdump som visar hur publikationstyperna ser ut i publikationslistor på ki.se

Publikationslistor och CV:n från Reporting hub

De publikationslistor och CV:n som går att skapa via Reporting hub inne i KI RIMS är sorterade på publikationstyp på samma sätt som KI:s meritportfölj förespråkar.

CM
Innehållsgranskare:
Johanna Säll
2024-04-23