Ändra information i KI RIMS som kommit från andra källsystem

Det mesta av informationen i KI RIMS hämtas från andra källsystem. Ibland är den informationen inte korrekt, eller åtminstone inte skriven på ett sätt som fungerar i den nya kontexten, och då kan du behöva ändra den. På den här sidan beskriver vi hur du gör för att ändra information på publikationer, forskningsbidrag och yrkesmeriter i KI RIMS.

När det är möjligt är det oftast bäst att korrigera felaktigheter direkt i källsystemet och för till exempel din kontaktinformation är det också det enda möjliga sättet. Informationen om dina publikationer, forskningsbidrag och yrkesmeriter kan du däremot alltid ändra direkt i KI RIMS. En post för ett sådant objekt i KI RIMS kan vara uppbyggt av flera poster med information från olika källsystem. 

Post i KI RIMS med flera källor

Du kan inte ändra eller ta bort information inifrån KI RIMS om den kommit till KI RIMS från ett annat system. Istället får du lägga till en manuell post till objektsposten i KI RIMS. På ki.se visas alltid informationen i första hand från den manuella posten om det finns fler än en post på ett objekt.

Lägg till en manuell post

Denna korta video visar hur du kan ändra information i KI RIMS genom att lägga till en manuell post till ett befintligt objekt som ursprungligen kommer från ett annat källsystem.