Riktlinjer övergripande roll- och ansvarsfördelning för gemensam licenssamordning

Beskriver en generell roll- och ansvarsfördelning över de funktioner och roller
som använder programvaror och hanterar programvarulicenser.

  • Diarienummer: 1-1046/2021
  • Beslutsdatum:
  • Giltighetstid: Tillsvidare
  • Beslut: IT-direktör
  • Dokumenttyp: Riktlinjer
  • Handläggs av avdelning/enhet: IT-Avdelningen
  • Beredning med: -
  • Revidering med avseende på: 2021-12-01 Anpassning till Riktlinjer för styrdokument (1-306/2019), uppdaterade hänvisningar till referenser samt smärre textjusteringar

Sammanfattning av riktlinjerna

Beskriver en generell roll- och ansvarsfördelning över de funktioner och roller som använder programvaror och hanterar programvarulicenser.