Arrangera ett webbinarium

Ett webbinarium är ett seminarium eller ett föredrag som hålls på webben. Det finns olika verktyg du kan välja emellan, beroende på vilka funktioner du behöver ha tillgång till.

Vad är ett webbinarium?

Ett webbinarium är ett seminarium, ett föredrag eller en paneldiskussion med många åhörare som oftast inte behöver interagera direkt med varandra.

Verktyg för webbinarier

Det finns olika verktyg du kan välja emellan, beroende på vilka funktioner du behöver ha tillgång till. I många fall, som t.ex. disputationer, räcker ett vanligt Zoom-möte.

Teams livehändelse och webbinarium

Via Microsoft Teams kan du sätta upp olika typer av webbinarium. Funktionerna kallas för "Livehändelse" och "Webbinarium" (på engelska: Teams Live Events / Webinar).

Funktionen ingår i Microsoft Teams som du som arbetar på KI har tillgång till via ditt Microsoft 365-konto. Se Microsofts egna guider för att avgöra vilken typ som passar dina behov bäst:

Kom igång med Teams webbinarium

Kom igång med Teams livehändelse

Zoom

För möten med upp till 500 deltagare fungerar ett vanligt Zoom-möte eller Zoom-webinar. För en disputation kan du ändra inställningarna så att risken för störmoment blir mindre.

Vid behov kan du köpa en utökad licens för Zooms webbinariefunktion. Här kan du köpa licens för upp till 1000 deltagare i ett först asteg. Licensen är bunden till en användare och gäller i ett år. Du kan köpa licensen i beställningsportalen Wisum

Skillnad mellan Zoom-möte och Zoom-webbinarium (på engelska)

Tips för säkrare disputationer i Zoom

  • Aktivera alternativet att alla mikrofoner är avstängda som standard.
  • Ha ett väntrum så att du kan godkänna vilka som kan ansluta till mötet.
  • Se till att bara du kan dela din skärm.
  • Lås mötet när mötet har startat och inga nya deltagare ska kunna ansluta. Du hittar alternativet när mötet har startat.
  • Utse en till mötesvärd (på engelska: co-host) som sköter administration i verktyget under mötet, som att släppa in personer från väntrummet, kasta ut deltagare som inte sköter sig, slå på mikrofon hos folk som ber om det, etc.) aktivera mikrofonen hos deltagare som ber om det.
HS
Innehållsgranskare:
2024-06-03