ST Sektionsstyrelse

Logotype of Union ST


ST avdelning 214 sektion 03 inom Universitet och Högskola vid Karolinska Institutet

Epost till hela ST-Styrelse

Bodil Moberg

Ordförande
CB Karolinska Institutet Universitetsbibliotek

Mail till ordförande
Telefon till ordförande: 08-524 860 55 (under kontorstid)

Christina Hammarstedt

1:e Vice Ordförande
H7 Medicin, Huddinge

Magnus Anå

2:e Vice Ordförande
08-524 864 37
UF Universitetsförvaltningen

Niklas Andersson

Ledamot (Kassör)
C6 Institutet för miljömedicin

Afsar Rahbar

Ledamot (Studieorganisatör)
08-51760175
K2 Medicin, Solna

Carina Eklund

Ledamot (Sekreterare)
H5 Laboratoriemedicin

Venus Azhary

Ledamot
K8 Klinisk neurovetenskap

Shahla Rostami

Ledamot
C5 Cell- och molekylärbiologi
C2 Medicinsk biokemi och biofysik

Vi representerar ST och därmed OFR och TCO i styrelser och råd på KI:

Konsistoriet
Bodil Moberg

Kommittén för forskning
Christina Hammarstedt ordinarie
 ersättare

Kommittén för utbildning på forskarnivå
Carina Eklund ordinarie
 ersättare

Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Bodil Moberg ordinarie
Venus Azhary ersättare

Rekryteringsutskottet
Afsar Rahbar ordinarie
Magnus Anå ersättare

Arbetsmiljönämnden
Niklas Andersson ordinarie
Carina Eklund ersättare

TA-fonden
Venus Azhary
Afsar Rahbar
Carina Eklund

Myndighetsövergripande samverkan
Bodil Moberg
Magnus Anå
Christina Hammarstedt
Niklas Andersson