ST Sektionsstyrelse

Logotype of Union ST


Fackförbundet ST inom universitet och högskolor, vid Karolinska Institutet

Epost till hela ST-Styrelse

Profile image

Bodil Moberg

Ordförande
+46852483601

Mail till ordförande
Telefon till ordförande: 08-524 860 55 (under kontorstid)

Profile image

Niklas Andersson

Förste Vice Ordförande och Kassör
Profile image

Afsar Rahbar

Andre Vice Ordförande och Studieorganisatör
+46852486156
Profile image

Carina Eklund

Ledamot och Sekreterare

Shahla Rostami

Ledamot och Studieorganisatör

Magnus Anå

Ledamot
+46852486437
Profile image

Venus Azhary

Ledamot
+46852489938

Anne Kristine Adeklev

Ledamot
Profile image

Björn Miksch

Ersättare
+46852486457

Vi representerar ST och därmed OFR och TCO i styrelser och råd på KI:

Konsistoriet
Bodil Moberg ordinarie
Niklas Andersson ersättare

Personalansvarsnämnd
Bodil Moberg ordinarie
Niklas Andersson ersättare

Kommittén för forskning
Afsar Rahbar ordinarie
Venus Azhary ersättare

Kommittén för utbildning på forskarnivå
Carina Eklund ordinarie
Bodil Moberg ersättare

Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Bodil Moberg ordinarie
Carina Eklund ersättare

Rekryteringsnämnden
Afsar Rahbar ordinarie
Shahla Rostami ersättare

Arbetsmiljönämnden
Niklas Andersson ordinarie
Carina Eklund ersättare

TA-fonden
Venus Azhary
Afsar Rahbar
Carina Eklund

Förhandlingsgruppen
Bodil Moberg
Niklas Andersson
Afsar Rahbar
Magnus Anå

NA
Innehållsgranskare:
Niklas Andersson
2023-04-21