ST aktiviteter på Karolinska Institutet

Här informeras det om vilka aktiviteter som finns för Facksektionen ST vid KI.

Årsmöte 2024

Äger rum den 7 mars på campus Flemingsberg.

Niklas Andersson
2024-02-15