RALS 2023-2025 (ST)

RALS står för "Ramavtal om löner med mera för arbetstagare hos staten" och är ett centralt kollektivavtal mellan OFR och Arbetsgivarverket.
På KI har vi ett lokalt kollektivavtal med samma namn.

Lönerevision 2023

Nu är arbetet med lönerevisionen klart!

Fackförbundet ST vid KI och arbetsgivaren är överens om lönerevisionen för 2023. Ett medlemsmöte den 29 april går vi igenom resultatet. Se mejl från ordförande för mer information.

Förhandlingarna avslutades 28 mars 2024.

Nu påbörjar arbetet med nästa lönerevision.

 

Tidigare information:

Som ni säkert redan känner till, är Primula och PA-webben stängda efter hackerattacken i helgen. Attacken drabbade inte bara KI utan ett stort antal lärosäten. Mer information går att läsa på sidan Primula och PA-webben ligger nere.

Lönerna för januari var redan inskickade, och de betalas ut som vanligt. HR-avdelningen arbetar nu med manuella metoder och har försäkrat oss att även kommande månaders löner kommer att betalas ut i vanlig ordning.

När det gäller löneförhandlingarna innebär detta att de blir aningen senarelagda. Arbetsgivaren lägger in alla bud för de nya lönerna i Primula och de är med andra ord oåtkomliga nu. Man arbetar intensivt på centrala HR med att hämta in de sista uppgifterna från alla institutioner, och räknar med att förseningen inte kommer att vara så stor.

Vi återkommer när vi vet mer!

 

Tack till alla medlemmar som har inkommit med löneförhandlingsunderlag. Det innebär att vi kan komma med mer detaljerad information i förhandlingarna som kommer att komma igång snart.

RALS 2023-2025

OFR/S,P,O har kommit överens med Arbetsgivarverket om ett nytt centralt avtal som gäller 1 oktober 2023 till 30 september 2025. För mer information hänvisar vi till ST:s hemsida om avtalsrörelsen och här med mer specifik information.

Lokalt har vi kommit överens om ett lokalt kollektivavtal och OFR/ST tecknade det lokala avtalet om löneförhandlingar för år 2023-2025 per den 31 oktober 2023.

Tidigare RALS

RALS 2020-2023, OFR/ST tecknade ett lokalt avtal om löneförhandlingarna för år 2020-2023 per den 19 januari 2021.

RALS 2017-2020, OFR/ST tecknade ett lokalt avtal om löneförhandlingarna för år 2017-2020 per den 8 december 2017.

Mer information

Mer information finns att hitta på arbetsgivarens sida om lönerevision.

Niklas Andersson
2024-04-29