ST Sektionsstyrelse

Logotype of Union ST


Fackförbundet ST inom universitet och högskolor, vid Karolinska Institutet

Epost till hela ST-Styrelse

Profile image

Bodil Moberg

Ordförande
+46852483601
Universitetsbiblioteket

Mail till ordförande
Telefon till ordförande: 08-524 860 55 (under kontorstid)

Profile image

Niklas Andersson

Förste Vice Ordförande och Vice Kassör
+46852487419
Institutet för miljömedicin
Profile image

Carina Eklund

Andre Vice Ordförande

Anne Kristine Adeklev

Ledamot och Kassör
Profile image

Venus Azhary

Ledamot och Sekreterare
+46852489938
Institutionen för klinisk neurovetenskap

Shahla Rostami

Ledamot och Studieorganisatör

Magnus Anå

Ledamot
+46852486437
Gemensamt verksamhetsstöd
Profile image

Björn Miksch

Ersättare
+46852486457
Gemensamt verksamhetsstöd

Silvia Zuniga Veliz

Ersättare
+46852483765
Institutionen för medicin, Huddinge

Vi representerar ST och därmed OFR och TCO i styrelser och råd på KI:

Konsistoriet
Bodil Moberg ordinarie
Niklas Andersson ersättare

Personalansvarsnämnd
Bodil Moberg ordinarie
Niklas Andersson ersättare

Kommittén för forskning
Magnus Anå ordinarie
Venus Azhary ersättare

Kommittén för utbildning på forskarnivå
Anurupa Nagchowdhury ordinarie
Carina Eklund ersättare

Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Carina Eklund ordinarie
Vakant ersättare

Rekryteringsnämnden
Magnus Anå ordinarie
Vakant ersättare

Arbetsmiljönämnden
Niklas Andersson ordinarie
Carina Eklund ersättare

TA-fonden
Shahla Rostami
Anne Kristine Adeklev
Björn Miksch

Förhandlingsgruppen
Bodil Moberg
Niklas Andersson
Carina Eklund
Anne Kristine Adeklev
Magnus Anå

NA
Innehållsgranskare:
Niklas Andersson
2024-06-19