Facksektionen ST:s arbetsplatsombud

Arbetsplatsombuden är vår viktigaste länk ut till våra medlemmar och väljs vart tredje år på varje institution. Det är Facksektionen ST på KI:s mål att varje institution har två eller flera arbetsplatsombud.

Dessa personer är valda av medlemmarna på respektive arbetsplats att vara arbetsplatsombud under perioden 2023-2025. Arbetsplatsombuden väljs av medlemmarna per arbetsplats på ett medlemsmöte och fastställs på årsmötet.

Ser ni något som inte stämmer här, var vänlig och ta kontakt med Niklas Andersson.

 

KI Campus Solna

C1: Mikrobiologiskt och Tumörbiologiskt Centrum - MTC

Profile image

Carina Eklund

Laboratoriesamordnare

Vikarie, vi söker lokalt AO

C2: Institutionen för Medicinsk Biokemi och Biofysik - MBB

Profile image

Anurupa Nagchowdhury

Utbildningsadministratör

C3: Institutionen för Fysiologi och Farmakologi - FyFa

Profile image

Niklas Andersson

Statistiker
+46852487419

Vi söker lokalt AO, styrelsemedlem vikarierar.

C4: Institutionen för Neurovetenskap - Neuro

Magnus Anå

Systemadministratör
+46852486437

Vi söker lokalt AO, styrelsemedlem vikarierar.

C5: Institutionen för Cell- och Molekylärbiologi - CMB

Shahla Rostami

Ekonomiadministratör

C6: Institutet för Miljömedicin - IMM

C7: Instutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik - LIME

Shahla Rostami

Ekonomiadministratör
+46852486928

Vi söker lokalt AO, styrelsemedlem vikarierar.

C8: Institutionen för Medicinsk Epidemiologi och Biostatistik - MEB

Profile image

Niklas Andersson

Statistiker
+46852487419

Vi söker lokalt AO, styrelsemedlem vikarierar.

UF: Gemensamt verksamhetsstöd - GVS

Magnus Anå

Systemadministratör
+46852486437
Profile image

Björn Miksch

Handläggare
+46852486457

CB: Karolinska Institutets Universitetsbibliotek - KIB

Profile image

Bodil Moberg

Skrivpedagog
+46852483601
Profile image

Ulf Persson

Systemförvaltare
+46852484134
Profile image

Peter Jörlebo

Systemförvaltare

KM: Komparativ Medicin

Anne Kristine Adeklev

Mikaela Sandbacka

 

 

 

KI Karolinska Sjukhuset

K1: Institutionen för Molekylär Medicin och Kirurgi - MMK

Elisabeth Noren-Krog

Biomedicinsk Analytiker

K2: Institutionen för Medicin, Solna - MedS

Profile image

Maria Eldh

Forskningsspecialist
Profile image

Ames Hakam

Administratör

K6: Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa - KBH

Shahla Rostami

Ekonomiadministratör
+46852486928

Vi söker lokalt AO, styrelsemedlem vikarierar.

K7: Institutionen för Onkologi-Patologi - OnkPat

Profile image

Helen Eriksson

Administratör
Profile image

Sara Jalali

Redovisningsansvarig
+46852486227

K8: Institutionen för Klinisk Neurovetenskap - CNS

Profile image

Venus Azhary

Laboratoriesamordnare
+46852489938

K9: Institutionen för Global Folkhälsa - GPH

Magnus Anå

Systemadministratör
+46852486437

Vi söker lokalt AO, styrelsemedlem vikarierar.

D1: Institutionen för Kliniska vetenskaper, Danderyd sjukhus

Profile image

Venus Azhary

Laboratoriesamordnare
+46852489938

Vi söker lokalt AO, styrelsemedlem vikarierar.

 

 

 

KI Flemingsberg-Södersjukhuset

H1: Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle - NVS

Profile image

Carina Eklund

Laboratoriesamordnare

Vi söker lokalt AO, styrelsemedlem vikarierar.

H5: Institutionen för Laboratoriemedicin - Labmed

Profile image

Carina Eklund

Laboratoriesamordnare

Vi söker lokalt AO, styrelsemedlem vikarierar.

H7: Institutionen för Medicin, Huddinge - MedH

Profile image

Mari Gilljam

Biomedicinsk Analytiker

Silvia Zuniga Veliz

Laboratorietekniker

Elin Tüksammel

H9: Institutionen för Klinisk Vetenskap, Intervention och Teknik - CLINTEC

Profile image

Carina Eklund

Laboratoriesamordnare

OF/OV: Institutionen för Odontologi - DentMed | Universitetstandvården

Profile image

Venus Azhary

Laboratoriesamordnare
+46852489938

Vi söker lokalt AO, styrelsemedlem vikarierar.

TL: Enheten för Undervisning och Lärande - UoL

Profile image

Bodil Moberg

Skrivpedagog
+46852483601

Vi söker lokalt AO, styrelsemedlem vikarierar.

S1: Institutionen för Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset - KI SÖS

Profile image

Niklas Andersson

Statistiker
+46852487419

Vi söker lokalt AO, styrelsemedlem vikarierar.

NA
Innehållsgranskare:
Niklas Andersson
2024-07-15