Facksektionen ST:s protokoll

Protokoll från Facksektionen ST:s styrelsemöten samt sektionens årsmöte kommer att finnas tillgängliga på st.org senare under året. Tills vidare kan man ta kontakt med styrelsen för att begära ut protokoll och information.

Möten under vårterminen -24

2024-06-10

2024-05-23

2024-05-08

2024-04-25

2024-04-12

2024-03-26

2024-03-15 (konstituerande)

2024-03-07 (årsmöte)

2024-02-26

2024-02-12

2024-01-31

2024-01-16

NA
Innehållsgranskare:
Niklas Andersson
2024-03-27