Saco-S styrelsen på KI

Föreningen sammanträder till ordinarie årsmöte i maj-juni, och en gång per månad under terminstid. Vid kontakt med styrelsen mejla oss gärna först då vi ibland har svårt att direkt svara i telefon på grund av arbetet. Vi står alla till ert förfogande inte bara ordförande och vice ordförande.

Styrelsens sammansättning 2023-2025

Styrelsen väljs för två år i taget av medlemmarna som deltar vid årsmötet.

 

Ordförande

Torkel Falkenberg, SULF och Naturvetarna
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Jag är docent i hälso- och sjukvårdsforskning med inriktning mot global hälsa och integrativ vård. Jag disputerade 1995 i neurobiologi och har varit på KI i 30 år. Jag har forskat i många låg och medelinkomstländer med utvecklingsprojekt och koordinerade delar av återuppbyggnaden av hälso- och sjukvården i Bosnien efter kriget. Jag har arbetat för WHO och Världsbanken och leder sedan 20 år en forskargrupp. Under min tid som biträdande chef till Hans Rosling väcktes mitt intresse för ledarskapsfrågor. Jag har varit sektionschef och tillförordnad prefekt och erfarit både goda och mindre bra sidor vid myndigheten över åren. Idag är jag ordförande för Saco-S vid KI där jag har förmånen att driva Saco-S politik vid myndigheten. Saco-S har påtagligt medverkat till Strategi 2030 och den nya organisationen i förnyelsearbetet efter Macchiarini. Saco-S har en särställning vid KI jämfört med många andra myndigheter som karaktäriseras och inspireras av Partsrådets rekommendationer i Samverkan för framtiden. Våra utmaningar är bland andra resursfördelningssystemet vid KI med majoriteten externfinansierade tillsvidareanställningar vilket för många forskare skapar en upplevd otrygg arbetssituation. I tillägg är transparens, delaktighet, arbetsmiljö, lika villkor, och samhörighet något som jag brinner för. Saco-S har idag en kraftfull styrelse och många duktiga platsombud vid institutionerna som ger oss kraft att bevaka våra cirka 2500 medlemmars intressen vid KI – från konsistoriet till det enskilda medarbetarmötet.

 

Vice ordförande

Wietze de Vries, DIK
Undervisning och lärande

Om mig
Arbetar som pedagogisk utvecklare på Enheten för Undervisning och lärande. Har varit fackligt aktiv i många år. Som sekreterare jobbar jag bland annat med föreningens sidor på Medarbetarportalen och medlemslistorna för Saco-S på KI. Jag brinner för utbildningsfrågorna på universitetet och jag tycker att de alltid ska stå högt på KIs agenda.

 

Sekreterare

Björn Andersson, SULF
Institutionen för cell- och molekylärbiologi

 

Övriga ordinarie ledamöter

Taher Darreh-Shori, Sveriges Farmaceuter
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

 

Helin Norberg, Naturvetarna
Institutionen för fysiologi och farmakologi

 

Claes Frostell, Sveriges läkarförbund
Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

 

Annica Lindkvist, Naturvetarna, SULF
Institutionen för laboratoriemedicin

 

Ulrica Lundin, Akavia
Universitetsförvaltningen

 

Anna Karlsson, Sveriges läkarförbund
Institutionen för laboratoriemedicin

 

Suppleanter

Katarina Bohm, SULF
Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

 

Hong Xu, Sveriges läkarförbund
Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik

 

Profile image

Wietze De Vries

Pedagogisk Utvecklare
Profile image

Helin Norberg

Senior Forskare
Profile image

Annica Lindkvist

Assisterande Lektor
Profile image

Ulrica Lundin

Verksamhetscontroller
Profile image

Katarina Bohm

Universitetslektor/Sjuksköterska
Profile image

Anna Karlsson

Professor/Specialistläkare
Profile image

Hong Xu

Biträdande Lektor

Vad är fackligt styrelsearbete?

KI är en stor arbetsplats och Saco-S har cirka 2500 medlemar. En stor del av Saco-S föreningens styrelsearbete består av att representera i olika styrelser, kommittéer och råd, att stödja och ge råd till medlemmar samt fackligt påverkansarbete. Vi arbetar också med frågor och utbildning gällande lön, rekrytering, karriärvägar, omställning och arbetsmiljö.

Som ordförande, sekreterare och vice ordförande innebär det oftast arbetsuppgifter motsvarande cirka 50 procent av ens arbetstid och man arbetar främst med samverkan på central nivå, MBL-förhandlingar, förhandling av avtal, medlemsstöd, lönefrågor och påverkansarbete. För andra uppdrag inom styrelsen som är mindre till sin omfattning kan en procentsats om mellan 5 och 30 procent av arbetstiden att behövas.

Styrelsens representation i nämnder och utskott 2023-2025

Konsistoriet

Torkel Falkenberg (ordinarie)

Personalansvarsnämnden

Torkel Falkenberg (ordinarie)

PA-samverkan

Torkel Falkenberg, Wietze de Vries, Björn Andersson

Kommittén för forskning

Björn Andersson (ordinarie) Helin Norberg (suppleant)

Kommittén för forskarutbildning

Taher Darreh-Shori (ordinarie) Hong Xu (suppleant)

Kommittén för utbildning

Annica Lindkvist (ordinarie) Anna Karlsson (suppleant)

Rekryteringsnämnden

Claes Frostell (ordinarie) och Wietze de Vries (suppleant)

Arbetsmiljönämnden

Annica Lindkvist (ordinarie) Ulrica Lundin (suppleant)

Platsombudsansvarig

Helin Norberg (ordinarie) Björn Andersson (suppleant)

BT
Innehållsgranskare:
Wietze De Vries
2023-09-07