RALS 2020-2023 (ST)

RALS står för "Ramavtal om löner med mera för arbetstagare hos staten" och är ett centralt kollektivavtal mellan OFR och Arbetsgivarverket.
På KI har vi ett lokalt kollektivavtal med samma namn.

Lönerevision 2022

Nu är vi klara med förhandlingarna om lönerna.

Nu ska följande hända:

  • de lönesättande cheferna ska meddela den nya lönen (det får och ska vi i facket inte göra); den nya lönen ska inte komma som en överraskning och chefen ska alltid kunna motivera den. Det är chefen och inte facket som bestämmer lönen, men det är vi i facket som förhandlat upp nivån på så många som möjligt (som ni vet sänker vi aldrig arbetsgivarens bud)
  • lönerna läggs in i Primula i tid för lönekörningen
  • de nya lönerna blir synliga i Primula i lönespecifikationen
  • den nya lönen betalas ut den 24 februari, tillsammans med en summa som motsvarar löneökningen sedan den 1 oktober, alltså för fyra månader.

Läs mer i mailet som skickades till medlemmarna 9 februari 2023.

 

Tidigare information:

Löneförhandlingsunderlag kan man hitta längst ner under Dokument men det kommer också att skickas ut tillsammans med mer information.

Oenighetstal: 1,9%

Revisionstidpunkt: 1 oktober 2022

 

Lönerevision 2021

Lönerevisionen som gäller från 1 april 2021 är klar.

Löneförhandlingarna är över för den här gången. Under vecka 19 kom vi överens med arbetsgivaren om de sista buden och fick tillgång till de handlingsplaner vi efterfrågat. Den nya lönen kommer därmed att betalas ut med majlönen.

Förhandlingsgruppen för ST-OFR har bestått av fyra personer ur ST:s styrelse: ordförande Bodil, vice ordförande Christina, andre vice ordförande Magnus och kassör Niklas. Vi har arbetat med buden utifrån ST:s lönepolitik, den statistik som finns för alla bestakoder och tjänstetitlar och de underlag ni och arbetsplatsombuden lämnat in. Vi har hela tiden fått förhålla oss till det oenighetstal på 3,9 % som är vårt golv (men som arbetsgivaren anser vara tak). Vi har granskat lönenivåer, lönehöjningar mellan revisionerna och lönetillägg och efterfrågat motiveringar till vartenda bud vi inte direkt hållit med om. Ibland i flera omgångar. 

Resultatet innebär inte att alla medlemmar får den lön vi yrkat på, men det innebär att arbetsgivaren har kunnat motivera sin lönesättning eller vägrat att gå högre. 

Därmed är löneförhandlingarna klara för den här perioden. Det som händer nu är att var och en av oss i samtal med vår lönesättande chef ska få reda på vad den nya lönen blir, och den kommer sedan att betalas ut med majlönen. Den nya lönen gäller från 1 april, så det blir dubbel höjning den första utbetalningen.

 

 

RALS 2020-2023

RALS 2020-2023, OFR/ST tecknade ett lokalt avtal om löneförhandlingarna för år 2020-2023 per den 19 januari 2021.

Tidigare RALS

RALS 2017-2020, OFR/ST tecknade ett lokalt avtal om löneförhandlingarna för år 2017-2020 per den 8 december 2017.

Niklas Andersson
2023-02-09