Lönerevision (info för medarbetare)

Under hösten 2022 har KI genomfört en lönerevision. De medarbetare som omfattas av lönerevisionen har haft ett medarbetarsamtal 2, detta samtal är obligatoriskt.

Lönerevisionerna vid KI regleras av tre centrala kollektivavtal mellan Arbetsgivarverket och respektive fackförbund, Saco-S, OFR/S, P, O och SEKO.

Den nya lönen för lönerevision 2022 gäller från och med 1 oktober 2022 även om den utbetalades senare.

Tidplan

Lönerevisionen för 2022 har avslutats. 

Flera synpunkter har inkommit om utrymmet i lönerevisionen pga inflationen. Utrymmet för lönerevisionen 2022 avtalades i ett treårigt avtal som gällde 2022-2023 där höstens revision var den sista för avtalsperioden.

Kommande lönerevision kommer att beslutas i ett centralt kollektivavtal som gäller från och med 1 oktober 2023 och som beräknas bli färdigt i slutet av september/början av oktober. De statliga kollektivavtalen brukar ligga i linje med det så kallade märket för industrin som är satt till 7,4 % fördelat på två år.

Digital utbildning

Lär dig mer om hur lönerevisionen fungerar i denna digitala utbildning 

Medarbetarsamtal 2

Lönen som styrmedel (KI:s lönepolicy) innehåller förutom information och lönekriterier även mallar för medarbetarsamtal 2. Längre ner på denna sida hittar du i samband med lönerevision även lönestatistik inför samtalet.

Om du vill ha mer information om medarbetarsamtal 2 läs Lönesättning vid KI.

Datum för undertecknade av lönerevisionsavtal, information till Försäkringskassan

13:e december 2022 för Saco-S, oorganiserade och Seko. 7:e februari 2023 för medlemmar i OFR/S, P, O. Alla doktorander 11:e november 2022. 

Lönerevision doktorander

Även doktorandstegen revideras i samband med lönerevisionen. 

Åsa Agréus

HR-specialist
08-524 865 77
Förhandling
UF Universitetsförvaltningen

Carolina Ström

HR-specialist
Förhandling
UF Universitetsförvaltningen

Jenny Wärnlund

HR-specialist
ÅA
Innehållsgranskare:
Åsa Agréus
2023-04-13