Programansvar

Programansvar är delegerat till två programnämnder och ett antal institutioner. De ansvarar för programmens integration, progression, vetenskaplighet och professionsförankring i förhållande till utbildningsplanens mål.

I programansvaret ingår även kvalitetssäkring av programmen, beställa/fördela utbildningsuppdrag till institutioner, ekonomi- och resultatuppföljning samt att finna lämpliga former för samverkan mellan programmen.

Lista över programdirektorer för respektive program.

Programnämnd biomedicinprogrammen

Ordförande: Anthony Wright
Programhandläggare: Markus Jonegård

Kandidatprogrammet i biomedicin

Masterprogrammet i biomedicin

Masterprogrammet i biostatistik och datavetenskap

Masterprogrammet i molekylära tekniker i livsvetenskaperna

Programnämnd läkarprogrammet

Ordförande: Li Felländer-Tsai
Programhandläggare: Carolina Carneck

Läkarprogrammet, 5,5-årigt

Läkarprogrammet, sexårigt

Kompletterande utbildning för läkare med examen från land utanför EU/EES och Schweiz

Inst för biovetenskaper och näringslära (BioNut)

Masterprogrammet i nutritionsvetenskap

Inst för fysiologi och farmakologi (FyFa)

Masterprogrammet i translationell fysiologi och farmakologi

Inst för global folkhälsa (GPH)

Magisterprogrammet i global hälsa

Magisterprogrammet i hälsoinsatser vid katastrofer

Masterprogrammet i folkhälsovetenskap

Inst för klinisk neurovetenskap (CNS)

Optikerprogrammet

Psykologprogrammet

Psykoterapeutprogrammet

Magisterprogrammet i klinik optometri

Inst för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC)

Audionomprogrammet

Logopedprogrammet

Röntgensjuksköterskeprogrammet

Inst för kvinnors och barns hälsa (KBH)

Barnmorskeprogrammet

Kompletterande utbildning för barnmorskor med examen från land utanför EU/EES och Schweiz

Inst för laboratoriemedicin (LabMed)

Biomedicinska analytikerprogrammet

Magisterprogrammet i biomedicinsk laboratorievetenskap

Magisterprogrammet i diagnostisk cytologi

Inst för miljömedicin (IMM)

Magisterprogrammet i arbete och hälsa

Masterprogrammet i toxikologi

Inst för lärande, informatik, management och etik (LIME)

Masterprogrammet i bioentreprenörskap

Masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management

Masterprogrammet i hälsoinformatik

Inst för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS)

Arbetsterapeutprogrammet

Fysioterapeutprogrammet

Sjuksköterskeprogrammet

Specialistsjuksköterskeprogrammen

Kompletterande utbildning för sjuksköterskor med examen från land utanför EU/EES och Schweiz

Kompletterande utbildning för fysioterapeuter med examen från land utanför EU/EES och Schweiz

Inst för odontologi (Dentmed)

Tandhygienistprogrammet

Tandläkarprogrammet

Påbyggnadsutbildning i oral hälsa, kandidatexamen

Kompletterande utbildning för tandläkare med examen från land utanför EU/EES och Schweiz