Pris för internationalisering inom utbildning

Sveriges medicinska fakulteter har instiftat ett gemesamt pris för internationalisering av högre utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Syftet med priset är att uppmuntra lärare och lärarlag vid de medicinska fakulteterna att arbeta för ökad internationalisering i undervisningen.

Flags and contours of people

Pristagare blir den lärare eller lärarlag som inom de tre senaste åren genomfört en särskild insats för ökad internationalisering av högre utbildning. Insatsen ska ha tillfört utbildningen en internationell dimension och bidragit till att öka studenters globala kunskapsperspektiv.

Exempel kan vara utveckling av virtuella internationella undervisningsmoment eller en ny erfarenhet av undervisning i det internationella klassrummet eller initiativ som främjat student- eller lärarmobilitet.

Priset består av 15 000 från respektive deltagande lärosäte och delas ut under fem år.

Nominering och val av pristagare

Vem kan nominera?

Alla anställda och anknutna är välkomna att nominera sig själva, andra lärare eller lärarlag inom sin fakultet. Studenter är välkomna att nominera lärare eller lärarlag inom sin fakultet.

När kan man nominera?

Priset kommer inte att delas ut 2021 utan möjligheten att nominera skjuts fram till 2022. Obs! Förbered ditt underlag i Word. Undvik att arbeta direkt i formuläret då det finns en risk att all text inte syns i textfälten. Du inte kan spara och återvända senare för att färdigställa din nominering.

LÄNK för nominering  (öppnar 2022)

Val av pristagare

En nomineringskommitté vid respektive medicinsk fakultet väljer var sin lokala kandidat till priset. Nomineringarna bedöms utifrån 4 olika kriterier. Förslagen presenteras för den centrala priskommittén, som slutligen utser pristagare. Priset beslutas och tillkännages vid det årliga dekanmötet i april/maj.

Lokal kommitté vid KI 2021 (uppskjuten process till 2022) består av Susanne Guidetti, Jonas Sundbäck, Lars Henningsohn samt en eller två studentrepresentanter som sitter i arbetsgruppen för itnernationalisering (KU). Susanne Guidetti är KIs representant i den centrala priskommittén.

Efter avslutad process finns alla nomineringar tillgängliga för att visa på goda exempel på internationalisering.

Kontakt

För frågor kontakta samordnaren vid ditt universitet:
Bettina Sommarstorm - University of Gothenburg
Emma Hägg - Karolinska Institutet
Elisabeth Axell - Lund University
Wasif Ali - Umeå University
Louise Hernander - Uppsala University
Malin Bertilsson - Örebro University