Pris för internationalisering inom utbildning

Sveriges medicinska fakulteter har instiftat ett gemesamt pris för internationalisering av högre utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Syftet med priset är att uppmuntra lärare och lärarlag vid de medicinska fakulteterna att arbeta för ökad internationalisering i undervisningen.

Flags and contours of people

Pristagare blir den lärare eller lärarlag som inom de tre senaste åren genomfört en särskild insats för ökad internationalisering av högre utbildning. Insatsen ska ha tillfört utbildningen en internationell dimension och bidragit till att öka studenters globala kunskapsperspektiv.

Exempel kan vara utveckling av virtuella internationella undervisningsmoment eller en ny erfarenhet av undervisning i det internationella klassrummet eller initiativ som främjat student- eller lärarmobilitet.

Deltagande lärosäten bidrar med 15 000 kr vardera per år till priset. Priset delas ut under fem år.

Nominering och val av pristagare

Vem kan nominera?

Alla anställda och anknutna är välkomna att nominera sig själva, andra lärare eller lärarlag inom sin fakultet. Studenter är välkomna att nominera lärare eller lärarlag inom sin fakultet.

När kan man nominera?

14 februari - 14 mars 2022. Obs! Förbered ditt underlag i Word. Undvik att arbeta direkt i formuläret då det finns en risk att all text inte syns i textfälten. Du inte kan spara och återvända senare för att färdigställa din nominering.

LÄNK för nominering 

Val av pristagare

En nomineringskommitté vid respektive medicinsk fakultet väljer var sin lokala kandidat till priset. Nomineringarna bedöms utifrån 4 olika kriterier. Respektive fakultets kandidat går vidare till bedömning av den centrala priskommittén bestående av en representant per universitet, som slutligen utser pristagare. Priset beslutas och tillkännages vid det årliga dekanmötet i april/maj.

Enligt beslut inför 2022 prisomgång är Susanne Guidetti utsedd till central bedömare och representerar KI. Hon ingår även i den lokala kommittén som består av Helena Lindgren och Jonas Sundbäck. Studentrepresentanter deltar i beredning av beslutet.

Efter avslutad process finns alla nomineringar tillgängliga för att visa på goda exempel på internationalisering.

Kontakt

För frågor kontakta samordnaren vid ditt universitet:
Ida Mattiasson - Göteborgs universitet
Emma Hägg - Karolinska Institutet
Anna Maria Josefsson -  Linköpings universitet
Maria Sjöström - Lunds universitet
Emma Akgöz - Umeå universitet
Louise Hernander - Uppsala universitet
Malin Bertilsson - Örebro universitet
 

EH
Innehållsgranskare:
Emma Hägg
2022-11-17