Pedagogisk grundsyn & utbildningsdesign

Här finns information och resurser för att designa en kurs för meningsfullt lärande och formulera lärandemål inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Läs också om verksamhetsintegrerat, interprofessionellt och teambaserat lärande.

Utbildningsstöd steg 2 start