Nätverk inom utbildningsadministration

Syftet med nätverken är att skapa en samhörighet i rollerna och att ta del av varandras kompetenser och goda exempel. I nätverken sker också kompetensutveckling och informationsspridning.

Nätverk för utbildningsadministratörer på KI

Inom Nätverket för utbildningsadministratörer anordnas möten 2 gånger per temrin och därutöver seminarier på teman som berör gemensamma frågor om utbildningsadministration. Nätverket ska främja samarbete, sprida aktuell information och förbättringsarbete gemensamt för hela KI.

Nätverk för programstudievägledare

Studievägledare är välkomna att delta i nätverket, totalt är vi närmare 20 personer. Vi möts 4-5 gånger per termin och avhandlar aktuella frågor för programstudievägledarna. Syftet med nätverket är att främja  informationsutbyte, diskutera nyheter, och att vara ett forum för samarbete.

Nätverk för utbildningsnämnds- och programhandläggare

Handläggare i utbildningsnämnder och för program är välkomna att delta i nätverket. Nätverket träffas 2-3 gånger per termin och tar upp aktuella frågeställningar.

Nätverk för VFU-handläggare

Här samordnar vi frågor som rör verksamhetsförlagd utbildning, tex. avseende Klipp och e-tjänstekort. Nätverket möts ca 2 gånger per termin.

Nätverken använder teams som grund för nätverkande, träffar och chattar. 

Välkommen att anmäla dig till nätverket via länkarna nedan, ansök om att få bli medlem i teamet.

Nätverket för utbildningsnämnds- och programhandläggare

Nätverket för studievägledare

Nätverket för utbildningsadministratörer

Nätverket för VFU/VIL-handläggare

Cecilia Forssman

Samordnare
stöd till Program- och utbildningsnämnder
UF Universitetsförvaltningen

Charlotta Cederberg

Enhetschef
stöd till Program- och utbildningsnämnder
UF Universitetsförvaltningen