Nätverk inom utbildningsadministration

Syftet med nätverken är att skapa en samhörighet i rollerna och att ta del av varandras kompetenser och goda exempel. I nätverken sker också kompetensutveckling och informationsspridning.

Nätverk för utbildningsadministratörer på KI

Inom Nätverket för utbildningsadministratörer anordnas träffar med en halvdag per termin och därutöver 2-timmarsseminarier på teman som berör gemensamma frågor om utbildningsadministration. Nätverket ska främja samarbete, sprida aktuell information och förbättringsarbete gemensamt för hela KI.

Nätverk för programstudievägledare

Studievägledare är välkomna att delta i nätverket, totalt är vi närmare 20 personer. Vi möts 4-5 gånger per termin och avhandlar aktuella frågor för programstudievägledarna. Syftet med nätverket är att främja  informationsutbyte, diskutera nyheter, och att vara ett forum för samarbete.

Nätverk för utbildningsnämnds- och programhandläggare

Handläggare i utbildningsnämnder och för program är välkomna att delta i nätverket. Nätverket träffas 3-4 gånger per termin och tar upp aktuella frågeställningar.

Nätverk för VFU-handläggare

Här samordnar vi frågor som rör verksamhetsförlagd utbildning, tex. avseende Klipp och e-tjänstekort.

Nätverken använder teams som grund för nätverkande, träffar och chattar. 

Välkommen att anmäla dig till nätverket via länkarna nedan, ansök om att få bli medlem i teamet.

Nätverket för utbildningsnämnds- och programhandläggare

Nätverket för studievägledare

Nätverket för utbildningsadministratörer

Nätverket för VFU/VIL-handläggare

Cecilia Forssman

Samordnare
stöd till Program- och utbildningsnämnder
UF Universitetsförvaltningen

Charlotta Cederberg

Enhetschef
stöd till Program- och utbildningsnämnder
UF Universitetsförvaltningen